o C     16. 12. 2019   : :

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

Ցանկացած ուժ, որը փորձ է անում իր ձեռքը գցել մեր ընտանեկան արժեքների վրա՝ պետք է այդ ձեռքը  փոխաբերական իմաստով կտրենք. Գեւորգ Պետրոսյան

31.05.2019 20:39 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
Ցանկացած ուժ, որը փորձ է անում իր ձեռքը գցել մեր ընտանեկան արժեքների վրա՝ պետք է այդ ձեռքը  փոխաբերական իմաստով կտրենք. Գեւորգ Պետրոսյան

Ցանկացած ուժ, որը փորձ է անում իր ձեռքը գցել մեր ընտանեկան արժեքների վրա՝ մենք պետք է այդ ձեռքը  փոխաբերական իմաստով կտրենք:

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА