ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

Շիրակի մարզում կներդրվի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման եվրոպական չափանիշները բավարարող ենթահամակարգ

07.09.2017 17:03 ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Շիրակի մարզում կներդրվի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման եվրոպական չափանիշները բավարարող ենթահամակարգ

Գործադիրը հավանություն է տվել ՀՀ Շիրակի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման (ԿԿԹԿ) հայեցակարգին: Ըստ այդմ, առաջարկվում է մարզում ներդնել ԿԿԹԿ եվրոպական չափանիշները բավարարող ծախսարդյունավետ, բնապահպանական և սանիտարահիգենիկ առումով պատշաճ ենթահամակարգ, որի ծառայություններում ներգրավված կլինի մարզի ողջ բնակչությունը:

Նախարարը պարզաբանել է ԲԷՑ-ը «Տաշիր Կապիտալ»-ին կառավարման հանձնելուց հրաժարվելու Կառավարության դիրքորոշումը

ԿԿԹԿ ենթահամակարգի կայացման արդյունքում` մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա կոշտ կենցաղային թափոնների բացասական ներգործությունը կնվազեցվի և կչեզոքացվի, կապահովվի հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ, աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների իրականացումը կկրի պարտադիր և պարբերական բնույթ, համապատասխան պահանջարկի դեպքում կիրականացվի օգտահանման ենթակա թափոնների տեսակավորում և այլն:

 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА