Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է Ռուսաստանի հետ ռազմական առճակատման Սա ոչ այլ ինչ է քան դիշովի ուրացում և օրվա իշխանության մաս կազմելու գին. Միքայել Գրիգորյան Դուք վառ ապացույց եք նրա, թե ի՞ նչ է լինում, երբ առյուծների բանակը ղեկավարում են ոչխարները. Հենրիխ Դանիելյանը` ՔՊ–ին ՍԱՍի սասուն. մեր հզոր բանակին նայի այ տուֆտա. Արիանա Հովսեփյան Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը. ԱՄՆ սենատոր Սերժ Սարգսյանին որպես ընկեր, Արցախյան գոյամարտը, բանակին ուրացողը խոսում է բանակ ունենալ-չունենալուց. Տիգրան Վարդանյան Լավ ամոթն ինչ է, որ դուք չունեք, գոնե էս օրով լռեք ու պապանձվեք, կապիտուլյանտ վախկոտներ. Վահան Բաբայանը` Սասուն Միքայելյանին Վստահ եմ, որ Նիկոլը, հերթական անգամ չի հակադարձելու Ալիևին և չի պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը. Արտակ Զաքարյան Սասուն Միքայելյանը կրկին աչքի ընկավ մարդկային ստորության եւ անբարոյականության հերթական «ռեկորդով». Արմեն Աշոտյան Թուրքիան կոչով դիմել է Իրանին

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Զար­մա­նա­լի­ո­րեն Ա­զատ գյու­ղի տա­րած­քում ՀՀ ՊՆ N զո­րա­մա­սի ին­ժե­նե­րա­սակ­րա­վո­րա­յին վաշ­տի կա­ցա­րա­նում բռնկված հրդե­հի հե­տև­ան­քով մա­հա­ցած Ա­ՐԱՄ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԻ վեր­ջին գրա­ռու­մը սոց­ցան­ցե­րում մար­գա­րե­ա­կան էր: Նա 28 օ­րից զո­րացր­վե­լու էր, բայց կար­ծես կան­խազ­գա­ցել է, թե ինչ է լի­նե­լու. «Դե, հի­մա հաս­կա­նու՞մ ես, որ «վա­ղը» այդ­պես էլ կա­րող է չլի­նել, կամ էլ կա­րող է կես­գի­շե­րին գալ ու տագ­նա­պա­լի ձայ­նե­րի տակ կանգ­նել կո­կոր­դիդ: Հի­մա հաս­կա­նու՞մ ես, որ կա­րող ես էլ չհասց­նել, կա­րող ես չեր­գել էլ խե­լա­գա­րի պես` ձայ­նը գլուխդ գցած... Պետք է ա­մեն օրդ լի­ար­ժեք ապ­րես. գնաս տես­նե­լու նրանց, ում վա­ղուց ո­րո­շել, բայց միշտ սպա­սում ես վաղ­վան: Գրիր ու գրկիր նրան, ում հույս ու­նես վա­ղը փո­ղո­ցում պա­տա­հա­բար հան­դի­պել: Ա­ռանց վա­խե­նա­լու նա­յիր աչ­քե­րի մեջ ու որ­սա քաղց­րու­թյու­նը, ապ­րիր, լա՞վ... Պի­տի վա­խե­նանք ` հե­տո նո՞ր սի­րենք ի­րար, հա՞: Դե, մենք է­լի ժպտա­լու ենք, է­լի մո­ռա­նա­լու ենք կա­րև­ո­րի մա­սին, է­լի ապ­րե­լու ենք այն­պես, կար­ծես թե վա­ղը միշտ մեր գրպա­նում է ու երբ ու­զե­նանք բա­րի լույ­սը դուրս կբե­րենք ծալ­ված մա­սե­րից, մենք է­լի կապ­րենք... ե­րև­ի... Պի­տի սի­րենք ի­րար, շատ սի­րենք, սի­րենք այ­սօր­վա ու վաղ­վա փո­խա­րեն: Օգ­նենք ի­րար հաղ­թա­հա­րել հո­գին ա­վե­րող գի­շեր­նե­րը, մի­ա­սին լի­նենք, ապ­րենք մի­ա­սին...»: Չհասցրց, զի երկ­րի վրա ա­նեծ­քի պես նստել է կա­պի­տու­լյանտ կոչ­վող ա­ղե­տը: Եվ քա­նի­սը չեն հասց­նե­լու...

Կա­պի­տու­լյան­տի «ելա­կա­յին» ռե­ֆորմ­նե­րին անդ­րա­դար­ձել է մեր գոր­ծըն­կեր Է­ԴԻԿ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱ­ՆԸ. «Ասում են՝ բա­նա­կում բա­րե­փո­խում­ներ ենք ա­նում: Ի՞նչ բա­րե­փո­խում, դուք ո՞նց կա­րող եք բա­րե­փո­խում ա­նել, երբ պար­զա­գույն բա­ներ չեք կա­րո­ղա­նում ա­նել: Սա երկ­րորդ դեպքն է, երբ զին­վոր­նե­րը վառ­վում են ի­րենց կա­ցա­րան­նե­րում: Բա ո՞ւր եք, մի սպա չկա՞ էդ զո­րա­մա­սե­րում, որ հե­տե­ւի, թե ինչ պայ­ման­նե­րում են քնում զին­վոր­նե­րը, պայ­մա­նագ­րա­յին­նե­րը: Լրագ­րող­նե­րի ա­ռաջ էլ փա­կել եք բո­լոր դռնե­րը, թույլ չեք տա­լիս զո­րա­մա­սեր, դիր­քեր այ­ցե­լել՝ ան­հե­թեթ պատ­ճա­ռա­բա­նու­թյուն­նե­րով»:  Բա փա­կել են, որ­պես­զի լրագ­րող­նե­րը չտես­նեն և հան­րու­թյա­նը չտե­ղե­կաց­նեն, որ ի­րա­կա­նում սրանք ա­մեն ինչ ա­նում են բա­նա­կը կազ­մա­քան­դե­լու հա­մար: Զին­վոր­նե­րին որ­պես կա­ցա­րան տրա­մադ­րում են խար­խուլ գո­մը, զոհ­ված զին­վոր­նե­րի ա­ճյուն­նե­րը կար­տո­ֆի­լի պար­կե­րով փտաց­նում են խո­նավ նկուղ­նե­րում, դա ա­նում են մի­տում­նա­վոր, որ­պես­զի հա­յը մո­ռա­նա ռազ­մի­կի բնա­կան ա­ռա­քե­լու­թյու­նը: Քա­ղա­քա­ցի­նե­րից մե­կը հար­ցադ­րում է տխրահռ­չակ Պա­պի­կյա­նին` դու հաս­կա­նո՞ւմ ես, որ կոլ­խոզ չես ղե­կա­վա­րում, այլ 5000 տար­վա երկ­րի ԶՈւ: Ո՛չ, չի հաս­կա­նում, նա հաս­կա­նում է մի­այն պիղծ ՔՊ-ի ա­ռա­քե­լու­թյու­նը` շրջել Հա­յոց պատ­մու­թյան վեր­ջին է­ջը:

Մի զար­մա­նա­լի հան­գա­մանք է մատ­նան­շում ՀՀ ԶՈւ ա­կունք­նե­րին կանգ­նած Հա­յաս­տա­նի զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր շտա­բի նախ­կին պետ, գե­նե­րալ-լեյ­տե­նանտ ՆՈ­ՐԱՏ ՏԵՐ-ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ­ՑԸ. «Սա սխալ  եւ ոչ նոր­մալ ե­րե­ւույթ է: Կադ­րե­րի հետ այդ­պես չեն վար­վում: Գի­տեք որ­քա՞ն է պետք անց­նել կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տար դառ­նա­լու հա­մար: Դա­սակ, վաշտ, գու­մար­տակ, դի­վի­զի­ա: Ա­յո, ար­տա­կարգ դեպք է տե­ղի ու­նե­ցել, բայց ին­չո՞ւ պետք է կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տա­րին հե­ռաց­նեն: Հա­յաս­տա­նում այ­սօր դա ար­վում է հենց այն­պես... Չէ որ այդ­պի­սով խա­թար­վում է մար­տու­նա­կու­թյու­նը, ոչն­չաց­վում է գե­նե­րա­լի հե­ղի­նա­կու­թյու­նը, իսկ սա գրե­թե պար­տու­թյուն է: Չի կա­րե­լի այդ­պես կադ­րե­րը ցրիվ տալ: Գե­նե­րալ­նե­րը պետք է հե­ղի­նա­կու­թյուն լի­նեն: Պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը պետք է կրեն ան­մի­ջա­կա­նո­րեն այդ զո­րա­մա­սի պե­տը, թի­կուն­քի պե­տը, գու­մար­տա­կի, վաշ­տի հրա­մա­նա­տա­րը»: Պա­րոն գե­նե­րալ, ախր սրանց նպա­տա­կը հենց մար­տու­նա­կու­թյան խա­թա­րումն է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

 

 

 

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է Ռուսաստանի հետ ռազմական առճակատմանՍա ոչ այլ ինչ է քան դիշովի ուրացում և օրվա իշխանության մաս կազմելու գին. Միքայել Գրիգորյան Դուք վառ ապացույց եք նրա, թե ի՞ նչ է լինում, երբ առյուծների բանակը ղեկավարում են ոչխարները. Հենրիխ Դանիելյանը` ՔՊ–ինՍԱՍի սասուն. մեր հզոր բանակին նայի այ տուֆտա. Արիանա ՀովսեփյանԱդրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը. ԱՄՆ սենատորՍերժ Սարգսյանին որպես ընկեր, Արցախյան գոյամարտը, բանակին ուրացողը խոսում է բանակ ունենալ-չունենալուց. Տիգրան ՎարդանյանԼավ ամոթն ինչ է, որ դուք չունեք, գոնե էս օրով լռեք ու պապանձվեք, կապիտուլյանտ վախկոտներ. Վահան Բաբայանը` Սասուն Միքայելյանին Վստահ եմ, որ Նիկոլը, հերթական անգամ չի հակադարձելու Ալիևին և չի պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը. Արտակ Զաքարյան Սասուն Միքայելյանը կրկին աչքի ընկավ մարդկային ստորության եւ անբարոյականության հերթական «ռեկորդով». Արմեն Աշոտյան Թուրքիան կոչով դիմել է ԻրանինՌազմահայրենասիրական խմբակների, տարբեր դասընթացների դադարեցման կամ կասեցման ծրագիր գոյություն չունի․ Ժաննա ԱնդրեասյանԱդրբեջանը կրկին ամբողջությամբ անջատել է Արցախի գազամատակարարումըՍաակաշվիլին վեր է ածվել բույսիԷրդողանը հայտարարել է, որ իրավունք ունի առաջադրվելու նախագահական ընտրություններումՁմեռային դիետա․ մրգային բեռնաթափումՍերժ Սարգսյանն էքսկլյուզիվ տեսանյութ է հրապարակել իր ինստագրամյան էջումՄերկասառույցի պատճառով վթար է տեղի ունեցել «Չայնիի» ոլորաններում․ Mercedes-ը բախվել է քարե պարսպինԾնողների անվան տակ կարող են հայտնվել այլ մարդիկ․ Աղազարյանը՝ Եռաբլուրը զորքերով շրջափակելու մասինՀայտնի է Եգիպտոսի նախագահի օրակարգը Հայաստան կատարած այցի ընթացքումՄարտական ծառայության ոլորտում կանանց ներգրավածությունը պետք է մեծացնենք. ՓաշինյանՄի քանի եվրոպական ակումբ ինձնից հետաքրքրվել է Սպերցյանի մասին.ԿամոցիՀայոց բանակը չի պարտվել, դավադիր, թիկունքից հարվածող իշխանության աթոռները զավթածներն են պարտվելՄենք պետք է հրաժարվենք կենացային հայրենասիրությունից, երբ ճառերը և իրականությունը կիլոմետրերով շեղված են իրարից. ՓաշինյանՄեզ թվացել է, թե կարող ենք ապահովել պետության անվտանգությունը` սպային մղելով յոլա գնալու դաշտ. Նիկոլ ՓաշինյանՌԴ ԱԳՆ-ն Էրդողանին անվանել է «հատուկ տրամաչափի» առաջնորդ, որը չի ենթարկվում արտաքին ճնշմանըԵրևանը և Բաքուն պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն. ԱլիևՍպասվում է ձյուն և մառախուղ. Եղանակը ՀայաստանումԵգիպտոսի նախագահը ժամանեց ԵրևանԱնհապաղ փոխել Սահմանադրությունը և կիրառել օրենքի դիկտատուրա՝ իրավունքի գերակայությամբԲանակի վերածնունդ լինելու է. Տիգրան ԱբրահամյանԽիստ կարգապահություն է պետք բանակում, զինվել ու ուժեղանալ է պետք. զոհված զինծառայողի մայր (տեսանյութ)Ուսից վիրավոր տղայիս հրամանատարությունը թողել, գնացել է, այդ վիճակում մնացել է մինչև առավոտ․ զոհված զինծառայողի մայր (տեսանյութ)Բանակը մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար. ՓաշինյանՀՀ ՆԳ նախարարն ու ՌԴ դեսպանը քննարկել են ապագա անելիքներին վերաբերող հարցերԿիեւը փորձում է Պրիգոժինին սպանել «օրենքով գողերի» միջոցով. ուկրաինական աղբյուր«Կար ժամանակ, երբ ծնողները հանգիստ էին, որ իրենց որդիներն անցնում են տղամարդու կյանքի այս կարեւոր փուլը...»․ Գրիգոր ԴանիելյանՀայոց բանակի օրվա առիթով Մայր Աթոռում կատարվեց Հանրապետական մաղթանքԴուք դատավոր չեք. ԳՇ պետը վրդովվեց զինվորակական կացարանում բռկված հրդեհի և 15 զինծառայողների մահվան մեջ իր մեղավորության մասին հարցիցՄտածում եմ՝ տղաներին վերացրել են, որովհետեւ ինչ-որ բան են իմացել. Հայկի ընտանիքը չի հավատում պաշտոնական վարկածին․ News.am«Որդիս իմ համար ամենալավն է, բայց մյուսների որդիներից հաստատ ավելի լավը չէ, ինքը գիտի, որ պարտավոր է ծառայելու»․ Ռուբեն Մխիթարյան (ֆոտոՌուսաստանն ու Թուրքիան սկսել են գազային հանգույցի անվտանգության զգայուն հարցերի քննարկումը․ ՌԴ ԱԳՆՎերկանգնենք, որ նշելու, տոնելու ու իրար շնորհավորելու առիթ ունենաք.Նարեկ ՍամսոնյանՍերժ Սարգսյանի անունից ծաղկեպսակ է դրվել «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնումԹրքահպատակ Իշխանությունները եկան Եռաբլուր, իսկ ծնողները չկարողացան ճեղքել այդ բազմահազարանոց ոստիկանական պատը. 2-3 photo անելուց հետո նրանք հեռացան. «Որդիների Կանչ» սոցիալ-հասարակական կազմակերպությունՇրջափակման մեջ գտնվող Արցախը՝ լուսանկարչի աչքերովՀայ ազգ, ոտքի ել. սերնդեսերունդ անիծվելու եք, ամեն օր 19 տարեկան են դնում հողը. զոհվածի մայր (Video)Ինչի՞ ես եկել, մեկ ա` բանակը քեզ համար ոչ մի բան է. զոհված զինծառայողի մայրը` չխոսկան Աղազարյանին (Video).168.amԻնքը սատանա է, գալիս է իր սպանած երեխեքի շիրիմներին, ինչի՞ էս ազգը սենց ուրացող դարձավ. զոհվածի հայր (Video).168.amԵրուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի դիվանապետը մանրամասներ է հայտնել հայկական ռեստորանի վրա հարձակման դեպքի վերաբերյալԲանակի տոնը շնորհավորելուց առաջ մտածեք, թե քանի՞ անգամ եք ուրախացել, երբ մեր պատերազմած ու հաղթած գեներալներին ու հրամանատարներին ծաղրել են, ստորացրել են, ձերբակալել են.ՎԱՀՐԱՄ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода