Փոխարժեք: $ , ,
Գերմանիան պատրաստվում է ՌԴ-ի հետ պատերազմի. Մեդվեդևը՝ գերմանացի զինվորականների խոսակցության մասին Ինչպես ներկել ձվերը քրքումով 2024 թվականի Զատիկի համար Եկեղեցու կողքով անցնելիս անպայմա՞ն է խաչակնքել Հայաստանի ո՞ր գյուղերն է այս կամ այն կերպ վերահսկում Ադրբեջանի ԶՈւ-ն Երևանի կենդանաբանական այգում ապառաժ քարերը պոկվել ու թափվել են պոնիների պահման տարածք Կենդանակերպի 3 նշան, որոնց կյանքը մարտի 1-ից կտրուկ կփոխվի ՌԴ և Թուրքիայի արտգործնախարարներն անդրադարձել են Կովկասում խաղաղության գործընթացին Շուտով կզրկվենք նաեւ Հայրենիք գաղափարից, իհարկե եթե՝ ինչպես 30 տարի առաջ, հանդուրժենք ու չընդվզենք. Ալլա Հակոբյան Բիլ Գեյթսը, Ռիհաննան, Ցուկերբերգը` Ասիայի ամենահարուստ մարդու որդու նախահարսանեկան երեկույթին Սթափվեք, Փաշինյանը դավաճան է եւ տանում է Հայաստանն ամբողջովին ոչնչացման. Մարգարիտա Սիմոնյան

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­սում եք` դե­մոկ­րա­տի­ա­յի բաս­տի­ո՞ն, հպարտ քա­ղա­քա­ցի­նե՞ր: Զահ­րու­մար ձեզ: Ընդ­հան­րա­պես ո­րև­է պե­տու­թյուն այն­քա­նով է քա­ղա­քա­կիրթ, որ­քա­նով տար­րա­կան հար­մա­րա­վե­տու­թյուն է ստեղ­ծում սայ­լա­կով տե­ղա­շարժ­վող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար: Իսկ որ նի­կո­լա­կան «Նոր Հա­յաս­տա­նը» զար­մա­նա­լի­ո­րեն բա­ցար­ձակ քա­ղա­քա­կիրթ չէ` ե­րև­ում է հաշ­ման­դամ­նե­րի հար­ցե­րով զբաղ­վող հնա­գույն ՀԿ-ի` «Ունի­սո­նի» ղե­կա­վար ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ԼԱ­ՎԵՐ­ԴՅԱ­ՆԻ նկա­րագ­րա­ծից. «Ինչո՞ւ եմ ես և սայ­լակ օգ­տա­գոր­ծող այլ ե­րաժշ­տա­սեր­ներ զրկված նման հա­մերգ­ներ ունկնդ­րե­լուց: Վեր­ջերս վե­րե­լակ տե­ղադ­րե­ցին «Արամ Խա­չատ­րյան» հա­մեր­գաս­րա­հում, մեծ շու­քով բա­ցումն ա­րե­ցին: Ա­հա­գին ու­րա­խա­ցա: Այ­սօր պարզ­վեց, որ վե­րե­լա­կը «դեռ չի աշ­խա­տում»: Հա­վե­լեմ, որ ան­հայտ է մուտ­քի աս­տի­ճան­նե­րի մոտ նախ­կի­նում տե­ղադր­վող շար­ժա­կան թե­քա­հար­թա­կի ճա­կա­տա­գի­րը: Մի խոս­քով, շենք մտնել հնա­րա­վոր չէ, պար­տեր` հնա­րա­վոր չէ, ամ­ֆի­թատ­րոն` ևս: Բայց ա­սում են` ե­կեք, մի բան կա­նենք: Ի՞նչ են ա­նե­լու: Սայ­լա­կիս քա­շը 130 կգ է գու­մա­րած սե­փա­կան քաշս...»: Լավ, հե­տո՞... հան­կարծ չա­սեք, թե «նախ­կին­ներն» են մե­ղա­վոր, որ նույ­նիսկ շար­ժա­կան թե­քա­հար­թակն էլ չկա:

Քա­ղա­քա­կիրթ բա­նե­րի մա­սին գլուխ ար­դու­կել սի­րող ՎԱ­ՀԱՆ ՔԵ­ՐՈ­ԲՅԱՆՆ էլ այս ան­գամ զար­մա­նա­լի­ո­րեն ո­րո­շեց սե­փա­կան գլու­խը գո­վելով զբաղ­վել. «Երկու տա­րի է, ինչ ծա­ռա­յում եմ ժո­ղովր­դիս նա­խա­րա­րի դե­րում: Ա­մեն ա­ռա­վոտ ինձ աշ­խա­տան­քի տա­րել են սե­րը և նվիր­վա­ծու­թյու­նը՝ իմ ժո­ղովր­դի նկատ­մամբ, մեր հայ­րե­նի­քի ա­զա­տու­թյան հա­մար զոհ­ված նա­հա­տակ­նե­րի սուրբ հի­շա­տակն ու վառ ա­պա­գա­յի հա­վա­տը…»: Զար­մա­նա­լի է, հատ­կա­պես ին­չո՞ւմն է կա­յա­նում Քե­րո­բյան Վա­հա­նի ծա­ռա­յու­թյու­նը...  Որ տնտե­սու­թյու­նը շա­րու­նա­կա­բար ան­կո՞ւմ է ապ­րում, վե­րամ­բարձ թվե՞ր են կրակ­վում, իսկ Լար­սով գյուղմ­թերք տե­ղա­փո­խե­լը վա­ղուց դար­ձել է ան­հա­սա­նե­լի ե­րա­զանք այն դեպ­քում, երբ նույն թուր­քե­րի կամ վրա­ցի­նե­րի ֆու­ռե­րի հա­մար ոչ մի խո­չըն­դոտ չի ստեղծ­վում: Սերդ ու նվիր­վա­ծու­թյունդ քե՛զ պա­հիր, «լարսդ» քա­շիր, այ­լա­պես շա­րու­նա­կա­բար Լար­սում լռված ա­մե­նա­մեծ ֆու­ռի ծան­րու­թյունն ու­նե­ցող քար ես գցում և՛ տնտե­սու­թյան, և՛ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բա­րե­կե­ցու­թյան վրա, ա­մեն օր նի­կո­լու­թյուն ես ա­նում երկ­րի ու քա­ղա­քա­ցու հան­դեպ:

Տես­նել Ե­րև­անն ու նոր մեռ­նել` ՀԱՊԿ ե­րև­ա­նյան գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վից հե­տո վե­րա­դառ­նա­լով Մինսկ, ո­րև­է հի­վան­դու­թյամբ չտա­ռա­պող, Բե­լա­­ռու­սի ա­ռողջ և ա­ռույգ ԱԳ նա­խա­րար ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՄԱ­ԿԵ­ՅԸ զար­մա­նա­լի­ո­րեն հան­կար­ծա­մահ ե­ղավ: Բրի­տա­նա­կան The Daily Mirror թեր­թը տե­ղե­կաց­նում է, որ Բե­լա­ռու­սի արտ­գործ­նա­խա­րար Վլա­դի­միր Մա­կե­յի անս­պա­սե­լի եւ ա­ռեղծ­վա­ծա­յին մա­հը վրա հա­սավ Հռո­մի Պա­պի բա­նագ­նաց Ան­տե Յո­զի­չի հետ Ուկ­րա­ի­նա­յում հա­կա­մար­տու­թյու­նը դա­դա­րեց­նե­լու գաղտ­նի խա­ղա­ղու­թյան ծրա­գիր քննար­կե­լու հենց հա­ջորդ օ­րը: Նա­եւ, նո­յեմ­բե­րի 28-ին Մա­կե­յը հան­դի­պում ու­ներ ՌԴ արտ­գործ­նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վի հետ: Նյու­թում նշվում է, որ Մա­կե­յը Մինս­կի և Ա­րև­մուտ­քի մի­ջև հա­ղոր­դակ­ցու­թյան մի­ակ հիմ­նա­կան ա­լիքն էր, ին­չի մա­սին, ի դեպ, ա­վե­լի վաղ հայտ­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք: Նա­եւ այն կա­սած­նե­րի մա­սին, թե` «Պա­տա­հա­կա՞ն է նրա անս­պա­սե­լի մա­հը: Թե՞ ինչ-որ մե­կը նրան դուրս է հա­նել, որ խոս­տա­ցա­ծը չկա­տա­րեց: Կամ մի­գու­ցե ընդ­հա­կա­ռա­կը` նրան կաս­կա­ծում է­ին «տե­ղե­կատ­վու­թյան ար­տա­հոս­քի» մեջ»: Կարճ ա­սած` զար­մա­նա­լի և մութ պատ­մու­թյուն է: Եվ ընդ­հան­րա­պես հա­մաշ­խար­հա­յին «մեծ խա­ղում» զար­մա­նա­լի ու անս­պա­սե­լի բա­ներ վեր­ջերս շատ են լի­նում: Օ­րի­նակ` Ռոթ­շիդ­նե­րի կան­խա­տե­սումն ար­տա­ցո­լող The Economist հան­դե­սի 2023-ի շա­պի­կը զար­մա­նա­լի­ո­րեն խո­տան դար­ձավ դեռ մին­չև 2023-ի գա­լուս­տը` այդ­տեղ պատ­կեր­ված ա­ռանց­քա­յին դեմ­քե­րից մե­կի հրա­ժա­րա­կա­նի հե­տև­ան­քով...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Գերմանիան պատրաստվում է ՌԴ-ի հետ պատերազմի. Մեդվեդևը՝ գերմանացի զինվորականների խոսակցության մասինՀՀԿ երիտասարդները մասնակցում են Սոչիում անցկացվող երիտասարդականԻնչպես ներկել ձվերը քրքումով 2024 թվականի Զատիկի համարԵկեղեցու կողքով անցնելիս անպայմա՞ն է խաչակնքելՀայաստանի ո՞ր գյուղերն է այս կամ այն կերպ վերահսկում Ադրբեջանի ԶՈւ-նԵրևանի կենդանաբանական այգում ապառաժ քարերը պոկվել ու թափվել են պոնիների պահման տարածքԿենդանակերպի 3 նշան, որոնց կյանքը մարտի 1-ից կտրուկ կփոխվիՌԴ և Թուրքիայի արտգործնախարարներն անդրադարձել են Կովկասում խաղաղության գործընթացին Շուտով կզրկվենք նաեւ Հայրենիք գաղափարից, իհարկե եթե՝ ինչպես 30 տարի առաջ, հանդուրժենք ու չընդվզենք. Ալլա ՀակոբյանԲիլ Գեյթսը, Ռիհաննան, Ցուկերբերգը` Ասիայի ամենահարուստ մարդու որդու նախահարսանեկան երեկույթինՍթափվեք, Փաշինյանը դավաճան է եւ տանում է Հայաստանն ամբողջովին ոչնչացման. Մարգարիտա ՍիմոնյանԿանանց զբաղվածության առումով աշխարհում առաջին տեղում Հայաստանն էԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա մարտի 4-ինՀունաստանը զորք չի ուղարկի Ուկրաինա. ԱԳ նախարար29 ԱՄՅԱ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿ ԳՈՌ ԵՐԻՑՅԱՆԸ ռինգում որևէ պարտություն չի կրելԸնդդիմադիր համարող կուսակցություններն ու անձինք չե՞ն ուզում ցույց տալ, որ համաձայն չեն Արեւմուտքի հրահանգով իրականացվող հակառուսական քայլերի հետ. ԱյվազյանRubymar նավըը խորտակվում է հուսիթների հարվածից հետո (Տեսանյութ)Օրվա խորհուրդ. Մարտի 3. Պահք օր 21Ձկան ֆիլե պիստակի սոուսով. Սպարտակ Նազարյանի հեղինակային կերակրատեսակը հատուկ «Իրավունքի» ընթերցողների համարՍա կարող է հավակնել «տարվա գողությունը» կարգավիճակին (Տեսանյութ)ՖՈՏՈ. 2024 թվականի ամենանորաձև պայուսակներըԱյս հաղթանակս նվիրում եմ անմահ հերոս եղբորս ՏԱՐՈՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆԻՆ.ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՆՈՐԸՆԾԱ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԱՐՄԱՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ Ձուկ համեմված բանջարեղենով. Շեֆ խոհարար Սպարտակ Նազարյանի հեղինակային աղցանըԹել Ավիվում հակակառավարական ցույցի մասնակիցներն ընտրությունների անցկացում են պահանջումԵրևանում սեփական տան թիթեղյա տանիքի վրայով անցնող էլեկտրալարերը և գազախողովակները պատուհաս են դարձել բնակիչների համար․ կա հրդեհի վտանգԹրամփը հաղթել է Միսսուրիում, Միչիգանում և Այդահոյում Հանրապետական ​​կուսակցության կոկուսներումՍրբությունը շներին մի՛ տվեք և ձեր մարգարիտը խոզերի առաջ մի՛ գցեք, որպեսզի ոտնակոխ չանեն դրանք և շրջվելով՝ ձեզ չպատառոտենԱռյուծներն ու 2024 թվականի մարտի ևս 3 գլխավոր հաջողակ կենդանակերպի նշաններըԱյսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշում է Տնտեսի կիրակինՄարտ ամսվա եղանակի կանխատեսումըՔՊ-ականներին մոտ կանգնածները ահուսարսափի մեջ են. Պատճառը Փաշինյանի նոր հրահանգն էԱվդեևկան ռուսական մասշտաբային հարձակման միայն սկիզբն է. ուկրաինական հրամանատար (ՎԻԴԵՈ)Հրապարակվել են Իրանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներըԵրրորդ համաշխարհային պատերազմը օրեցօր մոտենում է. Ֆլորիան ՖիլիպպոԵրևանի Ջրաշեն թաղամասում այրվել են թանրատան տանիք և կուտակված վառելափայտՄենք եվրոպացի զինվորներ չենք ուղարկի Ուկրաինա. ՇոլցԳագաուզիան, հետևելով Մերձդնեստրին, օգնության համար դիմեց ՌուսաստանինԱմերիկյան առանցքային տեխնոլոգիաները Ռուսաստանի տրամադրության տակ են. The Washington TimesԺողովուրդների եղբայրությունը եղել և մնում է Ռուսաստանի գլխավոր հենարանն ու առավելությունը. ՊուտինԱՄՆ-ն է պայթեցրել է Հյուսիսային հոսքը. Ռոբերտ Քենեդի «Ահա և իմ աղջիկը, բարի գալուստ մեր ընտանիք, Միա»․ Անահիտ Սիմոնյան (լուսանկար)Ինգուշեթիայի անվտանգության ուժերը իսկական մարտ են մղում ԻԳԻԼ-ական ահաբեկիչների հետ (Տեսանյութ)Ուկրաինական բանակի պաշտպանությունը «զարմանալիորեն» թույլ է. New YorkԲաքվի և Երևանի միջև խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ հանդիպումները կարևոր են. ԲայրամովԲաքվի և Երևանի հարաբերություններում առաջընթացը կախված կլինի եռակողմ պայմանավորվածությունից․ ԼավրովՄենք եվրոպացի զինվորներ չենք ուղարկի Ուկրաինա․ Շոլց«Մենք սիրում ենք Ռուսաստանը»․ Երևանում հայ կինը պատռել է Նավալնուն նվիրված պաստառները (Video)Հանդիպում կլինի, մենք որոշում ենք կայացրել․ ՔըլըչՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանա Մարտ ամսվա աստղագուշակ․․․Կենդանակերպ նշանների բարենպաստ և անբարենպաստ օրերը

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода