Բայդենը մինչև շաբաթվա վերջ կարող է մրցապայքարից հեռանալու որոշում կայացնել. Axios Հայրենիքի պաշտպանությունը սուրբ գործ է, հենց սա էլ սերմանում ենք մեր կուրսանտների մեջ. գնդապետ (տեսանյութ) Զարգացել են նաև Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները Էլ ի՞նչ ունի զիջելու Հայաստանը Ու՞մ է պատկանում 250 հեկտար տարածքով Ֆրանսիական թաղամասը Երկրաշարժ է գրանցվել, այն զգացվել է Երևանում 3-4 բալ և Արարատի մարզում 2-4 բալ ուժգնությամբ Պապիկյանն ու ԵՄ դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը Սևանի կրակոցները եղել են բարձր խոսելու վերաբերյալ արված դիտողության պատճառով ՀՐԱՏԱՊ.«Կիևը Պուտինի վրա մահափորձ է կազմակերպել». Զախարովա Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է ԵՄ-ն վերածել պաշտպանական միության

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Մեզ զար­մաց­րեց ՌԴ-ՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆԸ, ո­րը հայ­տա­րա­րեց, որ Մոսկ­վա­յում սար­սա­փե­լի ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղութ­յան ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նի ոչ մի քա­ղա­քա­ցի չի տու­ժել: Զար­մա­նա­լիո­րեն այդ պա­հին ար­դեն հայ­տա­րար­վել էր, որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի է ան­հետ կո­րել ա­հա­բեկ­չութ­յան դեպ­քի վայ­րից, իսկ նրա ա­մու­սի­նը, ո­րը զար­մա­նա­լիո­րեն ադր­բե­ջան­ցի էր, զոհ­վել է «Կ­րո­կու­սում»: Զար­մա­նա­լիո­րեն մեկ օր պա­հանջ­վեց ՀՀ ԱԳՆ-ից, որ­պես­զի հեր­քի այդ տե­ղե­կութ­յու­նը եւ հաս­տա­տի, որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի է զոհ­վել: Մ­նում է զար­մա­նալ ԱԳՆ-ի եւ ՌԴ-ում ՀՀ դես­պա­նա­տան մաս­նա­գի­տա­կան զրո­յա­կան պատ­րաստ­վա­ծութ­յան վրա, ու էդ խել­քով ու­զում են մի ամ­բողջ երկ­րի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն վա­րել, դրա հա­մար էլ արդ­յունք­նե­րը այս­քան տխուր են:

­Մեզ զար­մաց­րին այն ե­րեք ան­հաս­կա­նա­լի կեր­պար­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յա­ցան «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» կազ­մա­կեր­պութ­յան ան­դամ­ներ եւ գրո­հե­ցին Նոր Նոր­քի ոս­տի­կա­նութ­յու­նը: Ն­րանք զար­մա­նա­լիո­րեն նռնա­կը պայ­թեց­րին այն­պես, որ ի­րենք իսկ վի­րա­վոր­վե­ցին, թեեւ հայ­տա­րա­րում էին, թե իբր «կռված» տղա­ներ են: Իսկ ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այն է, թե ի՞նչ էին նրանք ու­զում Նոր Նոր­քի ոս­տի­կա­նութ­յան բա­ժան­մուն­քից, ի՞նչ ի­մաստ ու­ներ այն գրո­հել, այդ­պես էլ զար­մա­նա­լիո­րեն պարզ չդար­ձավ:

­Մեզ զար­մաց­րեց Հա­յաս­տա­նի փա­ռա­պանծ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ո­րը բլո­գեր եւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նին բռնում էր այն­պես, կար­ծես թե «Կ­րո­կու­սում» ա­հա­բեկ­չութ­յուն ի­րա­կանաց­նող­նե­րից մեկը լի­ներ: Զար­մա­նա­լի է նաեւ, որ Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նը կա­լա­նա­վոր­ված է «խու­լի­գա­նութ­յան» հոդ­վա­ծով, իսկ նրա խու­լի­գա­նութ­յունն ընդ­ա­մենն այն էր, որ նա քննա­դա­տել էր Նի­կո­լին: Զար­մա­նա­լի է նաեւ Հա­յաս­տա­նի «ա­մե­նաար­դար» դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը, ո­րով Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նը ա­զա­տազրկ­վեց եր­կու ամ­սով: Եվ վեր­ջա­պես զար­մա­նա­լի է, որ ժա­մա­նա­կին Նի­կոլն ա­սում էր, որ ի­րեն քննա­դա­տե­լուն ու ծաղ­րե­լուն չի ար­ձա­գան­քի, քա­նի որ դա կլի­նի խոս­քի ա­զա­տութ­յան սահ­մա­նա­փա­կում, ե­րե­ւի թե Նի­կո­լի նյար­դե­րը տե­ղին են տա­լիս:

­Կա այս­պի­սի զա­րմա­նա­լի կեր­պար, ով ամ­բողջ կյան­քը ու­ներ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ազ­գա­նու­նը, սա­կայն ՀՀ, այս­պես կոչ­ված, նա­խա­գահ դառ­նա­լուց հե­տո դար­ձավ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ: Ա­հա այս ծաղրան­կա­րա­յին կեր­պա­րը այն­քան բան ու գործ չու­նի, որ 5 րո­պե ան­ձամբ օգ­նում է փո­ղո­ցում կանգ­նած ար­տա­սահ­ման­յան զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին տաք­սի կան­չել: Սա­կայն ան­գամ տաք­սու դիս­պետ­չե­րութ­յուն ա­նելն իր մոտ զար­մա­նա­լիո­րեն չի ստաց­վում, քա­նի որ ՀՀ նա­խա­գա­հը տաք­սու վա­րոր­դին ա­սում է, որ նա էլ ա­սի ոս­տի­կա­նութ­յա­նը, որ թույլ տան կանգ­նել Վա­հա­գին ու­ղեկ­ցող մե­քե­նա­նե­րի կող­քին, փո­խա­նակ դա ա­սի իր ու­ղեկ­ցող ոս­տի­կան­նե­րին: Զար­մա­նա­լի է, թե ին­չո՞վ է զբաղ­ված մի ամ­բողջ ժո­ղո­վուրդ ու պե­տութ­յուն լի­նել-չլի­նե­լու եզ­րին հասց­րած Վա­հագն Խա­չա­տուր­յա­նը: Ու չզար­մա­նաք, ե­թե մի օր էլ սա ռես­տո­րան­նե­րում շվեյ­ցա­րի դեր սկսի կա­տա­րել` ու­ղեկ­ցե­լով ար­տա­սահ­ման­յան զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին:

 Բայդենը մինչև շաբաթվա վերջ կարող է մրցապայքարից հեռանալու որոշում կայացնել. Axios Հայրենիքի պաշտպանությունը սուրբ գործ է, հենց սա էլ սերմանում ենք մեր կուրսանտների մեջ. գնդապետ (տեսանյութ)Զարգացել են նաև Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններըԷլ ի՞նչ ունի զիջելու ՀայաստանըՈւ՞մ է պատկանում 250 հեկտար տարածքով Ֆրանսիական թաղամասըԵրկրաշարժ է գրանցվել, այն զգացվել է Երևանում 3-4 բալ և Արարատի մարզում 2-4 բալ ուժգնությամբՊապիկյանն ու ԵՄ դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունըՍևանի կրակոցները եղել են բարձր խոսելու վերաբերյալ արված դիտողության պատճառովՀՐԱՏԱՊ.«Կիևը Պուտինի վրա մահափորձ է կազմակերպել». ԶախարովաՖոն դեր Լեյենը խոստանում է ԵՄ-ն վերածել պաշտպանական միությանՄամարդաշվիլին` աշխարհի ամենաթանկ դարպասապահ.TransfermarktԿամանդյուշին «մեգա» ծրագիր է ներկայացնելու. Հայտնի է քավորըԱդրբեջանական ԶԼՄ-երը աղմուկ են բարձրացրել այն կապակցությամբ, որ ՌԴ խաղաղապահ ուժերի պաշտոնական նամակներում Արայիկ Հարությունյանին դիմում էին, որպես «ԼՂՀ նախագահ»Արթուր Վանեցյանը ՄՈՆՈԼԻՏ Է քաղաքական օլիմպում, դուք ճշտեք Ձեր տեղը՝ ապագա Ձեր կամերում....Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր է ընտրվել հայազգի Մարիա ԳաբրիելյանըԻնչու է քրեական հեղինակության որդին հաշվեհարդար սկսել Սևանի ավագանու անդամի դեմ․ հայտնի է կրակոցի բուն պատճառը․ ուշագրավ մանրամասներ. Armlur.am ԵՎՐՈ-2024. Լավագույն գոլը հայտնի է(տեսանյութ)Մեսսիին ներողություն խնդրելու կոչ անելու համար փոխնախարարին ազատել են աշխատանքից ԱԳՆ-ն հերքում է. ադրբեջանական կողմն է մերժել հանդիպման առաջարկը409 մլն դրամ հատկացվեց ԱԱԾ-ինՄխիթարյանի նոր լուսանկարները` նոր մրցաշրջանին ընդառաջ(ֆոտո)Բագրատ Սրբազանին աջակցություն հայտնելու պատճառով ՀՀ իշխանությունները Վիրահայոց թեմին զրկել են կարմիր պետհամարանիշներից․ մանրամասներ. Armlur.amԱշակերտների թիվը նվազել է․ դարձյալ դպրոց է փակվումՀնարավոր է նույնիսկ չհասկանաք՝ ինչպես են ձեր գումարներն անցել ուրիշի ձեռքը․ Սամվել Մարտիրոսյանը զգուշացնում էԵրբ եւ ինչու է լրտեսության մեջ մեղադրվող Սարգիս Գալստանը նշանակվել. Օկուպացված Արցախի նախագահի փաստաբանը փակագծեր է բացումՀայաստանի ֆուտբոլի ընտրանին ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում 97-րդն է2-րդ հոդվածից հետո ՔԿ-ն վերջապես կստուգի՝ արդյոք Սերգեյ Բագրատյանի կնոջ ՍՊԸ-ն ընդլայնել է ավազի արդյունահանման բիզնեսըՓաշինյանը չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հարցին, իսկ Ալիևը բութ մատն է վերև պարզելԴԱԺԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Երեք երեխա ուներ, նրանցից մեկի աչքի առաջ էլ իրեն uպանել են․ ինչ են պատմում ավագանու անդամի uպանության մասինՓաշինյանն ու Ալիևը ժամանել են Բլենհեյմ պալատՈվ է իրականում «նշանառության» տակ` որդի՞ն, թե՞ հայրըՀայաստանը, Եվրամիություն մտնելով, կկորցնի ինքնիշխանությունը. այդպես են խաղի կանոնները. ԱյվազյանԱդրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնում է կատարում, հիմնական առևտրաշրջանառությունն Իսրայելի հետ է. Տիգրան ԱբրահամյանՓելոսին կարծում է, որ Բայդենը չի կարողանա հաղթել նախագահական ընտրություններում. CNNՏարադրամի փոխարժեքները՝ հուլիսի 18-ի դրությամբՀերթը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հավաքական ապագայինն էՍԱՍ սուպերմարկետը Եհովայի վկաների պաշտոնական մատակարա՞ր ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ոնց պաշտպանել բանկային քարտը, որ գումարը ողջ չգողանան վրայիցՈՒՂԻՂ․ Կառավարության նիստՋուր չի լինելուԼավրովը նշել է, թե որ դեպքում կավարտվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը Զվարթնոցում սարսափելի հերթ է, մարդիկ ժամերով սպասում են, որ անցնեն անձնագրային ստուգումըՀՀ ՊՆ-ում ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչ կաշխատի. ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալԱդրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնում է կատարում, հիմնական առևտրաշրջանառությունն Իսրայելի հետ էԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱստղագուշակ՝ հուլիսի 18-ի համարՌոսսելխոզնադզորն արգելել է հայկական պտուղ-բանջարեղենի ներմուծումը ՌուսաստանՕրվա խորհուրդ. հուլիսի 18«Փաստ». Ինչո՞ւ մերժվեցին պատերազմը դադարեցնելու բոլոր առաջարկները«Հրապարակ». «Նիսյայով բուժում»՝ հիվանդանոցների հաշվին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода