Փոխարժեք: $ , ,
Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ Շարմազանով Օքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառը Եթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ Այնթապլեան Նախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք» Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել է Վերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ Այնթապլեան Բացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունը Առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի Այս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան «Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Հա­յեր, բա չի­մա­ցաք: Պարզ­վում է` մեր սե­փա­կան տեր­մի­նա­տորն ու­նենք: Դա ոչ այլ ոք է, քան ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հի որ­դի ԼԵ­ՎՈՆ ՔՈ­ՉԱՐ­ՅԱՆԸ, ում կա­լա­նա­վո­րե­ցին մեկ ամ­սով: Եվ մե­ղադ­րան­քը ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի է` իբր միայ­նակ ծե­ծել է չորս ա­մե­նա­հաս­տա­վիզ, ա­մե­նադր­բով, ա­մե­նաու­ժեղ կար­միր­բե­րե­տա­վոր­նե­րի: Բո­լորս տե­սել ենք տե­սան­յու­թը, թե այդ չորս հաղ­թան­դամ ե­նի­չե­րի­ներն ավ­տո­մե­քե­նա­յում ինչ­պես են խոշ­տան­գում Լ­ևո­նին, որ հայտն­վում է հի­վան­դա­նո­ցում` գան­գու­ղե­ղա­յին վնաս­ված­քով, բայց պարզ­վում է` ոչ թե ի­րեն են ծե­ծել, այլ ինքն է ծե­ծել: Մեր թավշ­յա մու­սըռ­նե­րը Նի­կո­լից լավ էլ սո­վո­րել են ստե­լու ար­վես­տը, և­ օ­րի­նակ` ոս­տի­կա­նա­պետ կո­չեց­յալն ա­ռանց աչք թար­թե­լու ժխտեց բա­զում փաս­տեր, ո­րոնք ար­ձա­նագր­ված են տե­սախ­ցի­կով, այդ թվում` կար­միր գխար­կով ե­նի­չե­րիի կող­մից ան­չա­փա­հա­սին խեղ­դե­լով տա­նե­լը: Դե, իսկ ա­նա­կն­կալ հար­ձա­կու­մով մայ­թե­րից ան­ցորդ առ­ևան­գող «յաշ­մա­նե­րը» հե­տո կեղծ զե­կու­ցա­գիր են գրում` իբր բեր­ման են են­թար­կել ոս­տի­կա­նի օ­րի­նա­կան պա­հան­ջը չկա­տա­րե­լու հա­մար, թեև տե­սան­յու­թե­րում պարզ եր­ևում է, որ ա­ռանց ծպտուն հա­նե­լու դա­րա­նա­կալ հար­ձակ­վել են: Եր­ևի մի բան գի­տեին Սո­վե­տա­կան Հա­յաս­տա­նում, որ մո­գո­նել էին «դու մա՞րդ ես, թե՞ մի­լի­ցա» ա­սաց­ված­քը: 

­Զար­մա­նա­լի է, ին­չո՞ւ են գեր­տե­րութ­յուն­նե­րի բարձ­րաս­տի­ճան կա­նայք այդ­քան գեշ, ընդ ո­րում` գրե­թե ա­ռանց բա­ցա­ռութ­յան: Այդ­պի­սի մի գե­շո` ՍԱ­ՄԱՆ­ԹԱ ՓԱ­ՈՒ­Ե­ՐԸ այ­սօր՝ սեպ­տեմ­բե­րի 26–ին գնում է Կոռ­նի­ձոր: Ինչ­պես նշում է @­Կանչ Տե­լեգ­րամ ա­լի­քը. «Հա­վա­նա­բար ցան­կա­նում է ան­ձամբ հետ­ևել բո­լոր կող­մե­րից դա­վա­ճան­ված ար­ցախ­ցի­նե­րի բռնա­գաղ­թին: Ա­մե­րի­կա­ցի բարձ­րաս­տի­ճան դի­վա­նա­գե­տը ցան­կա­նում է սե­փա­կան աչ­քե­րով տես­նել մոտ ա­պա­գա­յի պատ­մութ­յան դա­սագր­քե­րում գրվե­լիք դա­սին՝ Ռու­սաս­տա­նի վտար­մա­նը Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սից: Անգ­լո–­սաք­սո­նա­կան դի­վա­նա­գի­տութ­յու­նը դրան ձգտում էր վեր­ջին 200 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ու չէր հա­ջո­ղում, իսկ մի գոր­ծա­կալ ազ­գա­դավ 5 տա­րում գոր­ծը գլուխ բե­րեց, ճիշտ է՝ հա­յե­րի ար­յան ու հայ­րե­նազրկ­ման գնով: Սա­ման­թա Փաո­ւե­րը ազ­գա­դա­վին է փո­խան­ցել ԱՄՆ նա­խա­գահ Ջ. Բայ­դե­նի նա­մա­կը, ո­րում մի գլուխ լո–­լո է, գու­մա­րած շեշ­տադ­րում­նե­րը... Ջո Բայ­դենն իր նա­մա­կում ազ­ցա­դա­վին խոս­տա­նում է ա­ջակ­ցել «է­ներ­գե­տիկ դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ման» հար­ցում: Սա նշա­նա­կում է, որ Ա­մե­րի­կան կա­պի­տուլ­յան­տին ու­ղիղ տեքս­տով ա­սում է՝ տեր ենք, շա­րու­նա­կի թքել ռուս­նե­րի վրա, փո­խի Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան կուր­սը, իսկ գա­զի գին, հո­սան­քի գին հար­ցե­րը թող մեր վրա, մի բան կմտա­ծենք»: Իսկ մի­գու­ցե բո­լորդ ձեռք–ձեռ­քի տված հայտ­նի ռու­սա­կան հաս­ցեո՞վ գնաք:

­Մինչ Վի­տա­լի Բա­լա­սան­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ Ար­ցա­խից գնա­ցող չէ, Ար­կա­դի Ղու­կաս­յա­նը հաս­տա­տում է, որ Ար­ցա­խում է, լե­գեն­դար Ք­յո­խը Ար­ցա­խում է, այլ ար­ժա­նա­վոր գոր­ծիչ­նե­րը Ար­ցա­խում են, զար­մա­նա­լիո­րեն ՍՅԱ­ՄՈՆ ա­ռա­ջին­նե­րից է լքել Ար­ցա­խը։ Այդ չհե­րո­սը, որն այլևս նաև չհայ է, իր հայ­րե­նա­կից­նե­րին թո­ղել է ա­նո­րո­շութ­յան մեջ ու ծլկել հայ­րե­նի­քից։ Ոչ ո­քի չի օգ­նել, ո­չինչ չի ա­րել ա­ղե­տում հայտն­ված ար­ցախ­ցի­նե­րի հա­մար։ Պար­զա­պես ծլկել է։ Մի բան է, երբ սո­վո­րա­կան քա­ղա­քա­ցի­ներն են դուրս գա­լիս պա­շա­րու­մից և միան­գա­մայն այլ բան, երբ դա ա­նում են ա­ռաջ­նորդ հոր­ջորջ­վող­նե­րը։ Այդ­պի­սի զար­մա­նալի ան­կում` պա­տե­րազ­մի լե­գեն­դից, «կա­ման­դու­յուշ­չիից», «44» ազ­դա­կան­չով հե­րո­սից մինչև չհե­րոս և չ­հայ... Հե­տաքր­քիր է, թոր­քի ան­ցա­կետ անց­նե­լիս Կե­րենս­կու պես զգես­տա­փոխ­վե՞լ էր, թե՞ ար­դեն թոր­քը նրան յու­րա­յին է հա­մա­րում` բարձր գնա­հա­տե­լով կա­տա­րած նի­կո­լութ­յուն­նե­րը:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ ՇարմազանովՕքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառըԵթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ ԱյնթապլեանՆախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք»Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել էՎերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ ԱյնթապլեանԲացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունըԱռանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԱյս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան«Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)Մարդու իրավունքները Հայաստանում «մահացել են». ՀՀԿ ակցիան՝ ՄԻՊ գրասենյակի մոտԱվդիևկայի ճակատամարտը. Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ հարձակումը (Քարտեզ)Ամանորյա ամենահամեղ դեսերտ «Մանդարիններ ձյան վրա»Բրիտանիայում հիմա էլ դավադրություն է պատրաստվում վարչապետ Սունակի դեմ՝ Ջոնսոնին հետ բերելու համարԻԻՀ խորհրդարանը հավանություն է տվել տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ՌԴ-ի հետ համագործակցության օրինագծինԱրցախցին երկընտրանքի մեջ էր՝ մեռնել սեփական հողում, թե փրկվել․ Արցախի ՄԻՊՄիհրան Ծառուկյանը մшհացած պարուսույցի հետ ընթրել է օրեր առաջ.նա հրապարակել է լուսանկարը.starnews.amԿրեմլը մանրամասներ է հայտնել Պուտին-Նեթանյահու հեռախոսազրույցիցՈւկրաինական հակամարտությունը Ռուսաստանին ավելի ուժեղ է դարձրել. ԼավրովԱՐՑԱԽԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸՈւկրաինան, ի տարբերություն ՌԴ-ի, ապագա չունի. ՊուտինԱդրբեջանը Շուշիում ոչնչացնում է հայկական հետքըՀռոմի պապը ողջունել է հայ և ադրբեջանցի գերիներին ազատ արձակելու որոշումըՔանի ունենք քաղբանտարկյալներ, մենք նրանց հետ բանտարկված ենք. Տաթեւ ԱրցախԱրցախի ԱԺ-ն վճռակամ է պաշտպանելու հայ ժողովրդի հազարավոր հայորդիների արյունով ու քրտինքով իրացված իրավունքներն ու ազատությունը․ հայտարարություն1991-ին Արցախի անկախությանը «այո» քվեարկածներն ի՞նչ իմանային,որ տասնամյակներ անց Փաշինյանը նրանց հանձնելու է Ալիեւին. Էդուարդ ՇարմազանովԾաղկաձորի ռեստորաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել․ կրակն ու ծուխը տեսանելի են մի քանի 100 մետրիցԽոշոր ավտովթար` Կոտայքի մարզում.կան զոհեր, տուժել է հայտնի էքստրասենսըԽարոշի չխաղալ, ոչ մի կուսակցական մուկ ու ձուկ չի պլստալու. Ովքեր են Փաշինյանի թիրախումԱպացույցներ` մահից հետո կյանքի գոյության մասինԳիտնականներն առաջին անգամ արձանագրել են, թե ինչ է ապրում մարդը մահից առաջ վերջին վայրկյաններինԻնչու ՔՊ-ն չընտրեց Հայկուհի Հարությունյանին եւ, թե ինչպես ընդդիմության թեկնածու Մանվել Բադալյանը դարձավ իշխանությունների ընտրյալը․ Հովիկ Աղազարյանը փակագծեր է բացում ՀՀ զինված ուժերի նվագախումբը 31 տարեկան էԵրբևիցե չէի պատկերացնում՝ մեր ժողովուրդը այսքան համերաշխ կընդունի Արցախի կորուստը․ Սենոր ՀասրաթյանԵթե Դուք ծնվել եք որևէ ամսի 10-ին, ապա իմացեք, որ դուք...Իրանը Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր է պատրաստումՄոսկվայում կանցկացվի «Ռուսաստան-Հայաստան» առաջին հանրային ֆորումըՌԴ-ում ակտիվիստները դիմել են իշխանություններին՝ կոչ անելով մեդալ և բնակարան շնորհել աշակերտներին փրկած Օֆելյա ՄկրտչյանինՀայաստանն ու Թուրքիան մինչ օրս քայլեր չեն ձեռնարկել Անիի կամրջի վերականգնման ուղղությամբԵրբեք մի խմեք գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը․ ահա՝ ինչուԻ՞նչ պետք է լինի ամանորյա սեղանին, որպեսզի 2024 թվականը հաջողակ լինիՊուտինն ասել է՝ ինչից է կախված Ռուսաստանի ապագանԱշխատելու ենք տարածաշրջանում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար. Բաքվում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանՍթեյք ընդամենը մի քանի րոպեում. Օրվա բաղադրատոմսԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել տարադրամի շուկայում դեկտեմբերի 10-ինԹուրքիան անում է հնարավորը, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրվի. ԱԳՆԱրևմուտքին երբեք չի հաջողվի ջախջախել Ռուսաստանին․ ՊուտինԴեկտեմբերը նման է դժոխքի այս երեք նշանների համարԳագիկ Սուրենյանը «ռոմանտիկ» գրառում է կատարելՆոր մանրամասներ բլոգերի վերաբերյալ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода