o C     24. 10. 2019   : :

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

Որո՞նք են սիրո նշանները

08.09.2019 18:22 ՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ
Որո՞նք են սիրո նշանները

Որո՞նք են սիրո նշանները:

Նախ` այն, որ նա, ով սիրում է, հոժարությամբ լսում է, ում սիրում է:
Երկրորդ` հոժարությամբ խոսում է նրա մասին:
Երրորդ` մշտապես հիշում է նրան:
Չորրորդ` առանց ձանձրույթի ծառայում է նրան:
Հինգերորդ` մարմինը և ունեցվածքը չի խնայում նրա համար:
Վեցերորդ` զգուշանում է նրան վիրավորելուց:
Յոթերորդ` եթե վիրավորել է՝ հաշտվում է:
Ութերորդ` ցավակից է լինում նրան նեղության ժամանակ:
Իններորդ` ուրախանում է նրան մոտ լինելու համար:
Տասներորդ` ցավ է ապրում, երբ նա հեռանում է:
Տասնմեկերորդ` սիրում է, ինչ որ և նա:
Տասներկուերորդ` ատում է, ինչ որ և նա:
Տասներեքերորդ` ջանում է հաճելի լինել նրան:
Տասնչորսերորդ` երկյուղ ունի անհաճո լինել նրան:
Տասնհինգերորդ` ուրիշներին էլ է ձգում սիրել նրան:
Տասնվեցերորդ` նրանից ստացած պարգևները չի հեռացնում իրենից:
Տասնյոթերորդ` ընդունում է նրա խրատները:
Տասնութերորդ` խնդրում է նրանից համարձակ հույսով:
Տասնիններորդ` սիրելիի ամեն ինչն իրենն է համարում և իրենը` սիրելիինը:
Քսաներորդ` ամեն տեղ իր սիրելիով պարծենում է:
Քսանմեկերորդ` երբ գովում են նրան՝ ուրախանում է:
Քսաներկուերորդ` խուսափում է նրանցից, ովքեր հայհոյում են նրան:
Եվ ով կամենում է՝ կարող է այդ ամենն առ Աստված սիրուն վերագրել:

Կենդանակերպի 4 հոգեպես ամենաուժեղ նշանները

Գրիգոր Տաթևացի
«Գիրք հարցմանց»

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА