ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

ԴՈՆ ՊԻ­ՊՈ­ՅԻՆ ՍՊԱՌ­ՆԱ­ՑԵ՞Լ ԵՆ

17.01.2018 20:00 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ԴՈՆ ՊԻ­ՊՈ­ՅԻՆ ՍՊԱՌ­ՆԱ­ՑԵ՞Լ ԵՆ

Հայտ­նի հե­ղի­նա­կու­թյուն Ար­թուր Ասատ­րյա­նի՝ Դոն Պի­պո­յի դեմ մա­հա­փոր­ձի գոր­ծով քննու­թյու­նը շա­րու­նակ­վում է ըն­թա­նալ խիստ գաղտ­նի: Մեզ հետ զրույ­ցում հար­ցին, թե ինչ փու­լում է գոր­ծով քննու­թյու­նը, մա­հա­փոր­ձը նա­խա­պատ­րաս­տե­լու մե­ղադ­րան­քով կա­լա­նա­վոր­ված­նե­րից մե­կի` Ար­կա­դի Քո­չի­նյա­նի փաս­տա­բան Ար­մի­նե Ֆա­նյանն այս պա­տաս­խա­նը տվեց.

Դոն Պիպոն պատրաստվում է ապագաղութացնել Էջմիածինը. «Ժամանակ»

- Ան­գամ փոքր դե­տալ ասե­լու իրա­վունք չու­նենք: Քննու­թյան շա­հե­րից ել­նե­լով` ստո­րագ­րու­թյուն ենք տվել նա­խաքն­նա­կան մարմ­նին: Կա­րող եմ մի­այն ասել, որ պաշտ­պա­նյա­լիս բազ­միցս սպառ­նա­ցել են, որ հրա­ժար­վի փաս­տա­բա­նից, սա­կայն նա դա չի արել եւ չի էլ անե­լու: Թե ով­քեր են սպառ­նա­ցել, չեմ կա­րող ասել:

ԻԼՈ­ՆԱ ԱԶԱ­ՐՅԱՆ

 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА