o C     08. 12. 2019   : :

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

ԶԱՐՄԱՆՔ

28.07.2017 22:30 ԶԱՐՄԱՆՔ
 ԶԱՐՄԱՆՔ

Ասպարեզում հայտնվ եց յուվենալ ար- դարադատության` ազ- գաքանդ եւ ընտանիքաքանդ «Ընտանեկան μռնության մասին» օրենքի լոμμիստ` Կանանց իրավունքների կենտրոնի փորձագետ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅ ԱՆԸ. «Պետությունը պարտավոր է ընտանիքներում μռնության մասին օրենք ընդունել: Հիմնականում խոսում են ընտանիքում կանանց նկատմամμ μռնություն գործադրելու մասին: Սա- կայն μռնության են ենթարկվում նաեւ ընտանիքի այլ անդամներ` մյուս անդամն երի կողմից: Դա չի կարող չազդել երե- խայի հոգեկան ներաշխարհի μնական զարգացման վրա»: Եվ դա դեռ քիչ է, դեռ վրայից էլ ավելացնում է` Հայաստ անում անհրաժեշտ է ընտանեկան դատարաններ ստեղծել, որոնք կքննեն ընտանիքներում μռնության հետ կապվ ած գործերը: Այսինքն` դատարաններ, որոնք հատուկ մասնագիտացված լին են երեխա խլելու վրա: Դե ինչ, նայեք եւ հիշեք նրա դեմքը, քանզի հանրությունը պետք է լավ իմանա μոլոր նրանց, ովքեր առաջ են տանում այդ- պիսի արգահատելի μաներ: Ավելորդ չենք համարում հիշեցնել, որ աշխարհում առաջինը յուվենալ տեխնոլոգիա- ներ կիրառել են թուրքերը` այլազգի ընտ անիքներից երեխա խլելով եւ այդ երեխաներին ենիչերի դարձնելով: Պարզապես այնքան պրիմիտիվ էին, որ չէին ֆայմել դա հիմնավորել «երեխա- ների իրավունքներով»: Գամառջոμա Միշիկո: Ինչպես հայտնի է, ՄԻԽԱՅԻԼ ՍԱՀԱԿԱՇՎԻԼԻՆ Ուկր աինայի նախագահի կողմից զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից: Բայց զարմանալի է, որ նա որոշել է պայքարել Ուկրաինայի քաղաքացիությ ան համար. «Ես Ուկրաինայում եմ ապրում ավելի քան 13 տարի, մասնակց ել եմ երեք հեղափոխության: Ես միայն մեկ քաղաքացիություն ունեմ` ուկրաին ական, եւ նրանց չի հաջողվի ինձ զրկել դրանից: Հիմա ինձ ուզում են ստիպել ստանալ փախստականի կարգավիճակ: Դա չի լինելու: Ես հասնելու եմ Ուկրաին ա վերադառնալու օրինական իրավունքին »: Այստեղ զավեշտալի է, որ Վրաստ անի քաղաքացիություն վերականգ- նելու մասին չի էլ մտածում, թեեւ ժա- մանակին եղել է Վրաստանի նախագահ ու Վրաստանում ունի ոչ քիչ թվով կողմն ակիցներ: Հիմա ինչ, երեւի թե, 2008-ին սեփական փողկապն ուտելուց հետո վատ հուշեր ունի իր հայրենիքից... Ինչպես հայտնի է, վերջին տարիների մեր մշտական ուղեկիցը ակնհայտ ստերն են, որոնք թեկուզեւ հերքվում են հազար անգամ եւ հիմնավորապես, μայց, միեւնույնն է, շրջում են կայքից կայք, այն էլ` հավակնելով վերին ատյանի ճշմարտության: Այդ զարմա- նալի երեւույթը, ըստ ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի եւ սոցիալական տեխնոլո գիաների ամμիոնի դոցենտ ՆՎԱՐԴ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ունի շատ պարզ μա- ցատրություն. «Երμ կայքը հրապարա- կում է ինչ-որ մեկի ֆեյսμուքյան ստա- տուսը, դրանով տեղեկատվական աղ- μյուր է դարձնում ինչ-որ մի օգտատիրոջ` նրա վրա μարդելով տարածվող տեղե- կատվության պատասխանատվությունը: Կայքը տարածում է մեկի կարծիքը, որը գրվել է շատ նեղ լսարանի համար, μայց շնորհիվ կայքերի` այն մի քանի անգամ ավելի է շրջանառվում, այդքան անգամ էլ աճում է դրա ազդեցությունը: Ֆեյսμուքյ ան տիրույթում առհասարակ չկա էթիկ ա, ոչ մի կարգավորում կամ պահանջ` նյութ գրելու, լուր հաղորդելու: ՖԲ օգ- տատերը կարող է նաեւ μացահայտ սուտ տեղեկատվություն հաղորդել: Բայց երμ դա վերցնում են կայքերն ու տարածում, դրանով փաստորեն լեգիտիմ ացնում են սուտը: Սրա արդյունքում է, որ ստեղծվել է ինֆոլոգեմ հասկացողությունը, երμ լուրը կարող է լինել լրիվ սուտ, մինչդեռ μավականաչափ կենսուն ակ: Հայտնի ասացվածք կա` երեք ան- գամ ասված սուտը ճշմարտության տեղ է ընդունվում»: Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

ԶԱՐՄԱՆՔ

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА