o C     05. 07. 2020   : :

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

ՀՀ ժողովրդական արտիստ  ԱՐԹՈՒՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

24.05.2016 16:44
 ՀՀ ժողովրդական արտիստ  ԱՐԹՈՒՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ընդհանրապես, չեմ սիրում շնորհավորանքներ ասել, բայց սա այն դեպքն է, որ եթե զուսպ ընկերություն ես անում մի օրգանիզմի` այս դեպքում "Իրավունք" թերթի հետ, իսկ ես շատ զուսպ ընկերություն եմ արել թերթի հետ, ու հաճելի է շնորհավորել: Երբեք չեմ վախեցել ճիշտը խոսել ձեր թերթի միջոցով, միշտ գրվել է այն ճիշտը, որը ես ունեմ: Ամեն մարդ չէ, ամեն խմբագիր չէ, որ իրավունք ունի "Իրավունք" անունով թերթ ստեղծել: Ինձ թվում է` դուք դրա իրավունքը ունեք, որովհետեւ երբեք չեմ զգացել, որ ձեր թերթը անտեղի ցեխ թափի: Ինձ դուր է եկել, որ միշտ չեք համաձայնել կամ համաձայնել եք. կոնկրետ է ձեր թերթը: Դե, եթե պրակտիկան ցույց է տալիս, որ 25 տարի ապրում եք, իսկ այսօր բարեգործության նման բան է թերթ պահելը, ուրեմն` դուք բարի գործ եք անում, որ մինչեւ հիմա ապրում եք այդ դաշտում: Վստահ եմ, որ դեռ երկար կապրեք, եթե այդ թերթ մշակույթը մեզանում մնա:

ՀՀ ժողովրդական արտիստ 
ԱՐԹՈՒՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА