$ 396.02, 431.27, 5.71
Վրաերթի ենթարկված 11-ամյա աղջիկը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց «Այնտեղ իսկական դժոխք է». ուկրաինական ստորաբաժանումները սկսել են փախչել Բախմուտից (Տեսանյութ, 18+) Ձյուն և բուք․ առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումը Փետրվարի 5-ին «ձնառատ» լիալուսին է, ինչ չի կարելի անել այսօր Փետրվարին օդի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կլինի նորմայից բարձր 1-2 աստիճանով Անհասկանալի է՝ պատերազմում պարտված իշխանությունն ինչպե՞ս է վերընտրվել ու նորից մանդատ ստացել․ ռուս սոցիոլոգ (Video) Հայաստանը թուրքերին կարող է օգտակար լինել միայն որպես նրանց վերահսկողության տակ գտնվող վիլայեթ, իսկ հայերը Ղարաբաղում բոլորովին պետք չեն Ամերիկայն ռազմանավը Թուրքիայից գաղտնի բե՞ռ է հանում «Վագների» ղեկավարը ինչու հորդորեց Զելենսկուն` շարունակել պայքարը Բախմուտի համար «նիկոլի հրամանով` իմ դեմ կարված քրգործի շրջանակներում դատական հերթական նիստը տեղի կունենա վաղը».ԴԱՎԻԹ ՄՇԵՑԻ

ԹՌԻՉՔ ՔՊ-Ի ԲՆԻ ՎՐԱՅՈՎ

Վերլուծություն

Կա­պի­տու­լյան­տի «փչա­ցած ռա­դի­ո­յի» դեր տա­նող Վա­հագն Ա­լեք­սա­նյա­նի կյան­քում մեծ ի­րա­դար­ձու­թյուն է տե­ղի ու­նե­ցել. Նի­կո­լը վեր­ջա­պես գնա­հա­տել է իր թայ­ֆա­յի վառ ան­դամ­նե­րից մե­կի տան­ջան­քը ու նրան նշա­նա­կել է ՔՊ վար­չու­թյան փոխ­նա­խա­գահ՝ ի ցույց դնե­լով, թե որ չա­փո­րո­շիչ­նե­րով է ա­ռաջ­նորդ­վում ին­քը սե­փա­կան թի­մում նա­խընտ­րե­լի­նե­րի շրջա­նա­կը գծե­լիս:

ԳԼԽԻ­ՎԱՅՐ Ի­ՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ

Այդ դժբախտ և դժգույն ե­րի­տա­սար­դին ՔՊ կու­սակ­ցա­պե­տի տե­ղա­կալ կար­գե­լը մի պարզ բան է հու­շում` կա­պի­տու­լյան­տին պետք չէ ու­ղե­ղը քչից-շա­տի­ց աշ­խա­տեց­նող տե­ղա­կալ: Նրան պետք է մի­ջա­կու­թյուն, ո­րի ֆո­նին «ակա­դե­մի­կոս» կե­րև­ա: Իսկ ու­ղեղ ու­նե­ցող­նե­րից, ինչ­քան էլ նրանք սրի­կա­յու­թյամբ աչ­քի ընկ­նեն, նա ներ­կու­սակ­ցա­կան վտանգ է զգում: Նույ­նիսկ` «Պիս­կեմ Սու­րո» պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րից: Իսկ Գռզո­յից ու Ա­լե­նից` ա­ռա­վե­լևս: Հո ի­զուր տե­ղը չէ Գռ­զո­յի գոր­ծե­րը քչփո­րել տա­լիս, և սույն օ­լի­գար­խին հասց­րել է այն վի­ճա­կին, որ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի ա­սած «ուրիշ մաս­նա­գե­տի» կա­րիք ու­նի: Զի կա­րող է փո­ղո­ցում հար­ձակ­վել Ան­նա Հով­նե­րի գլխա­վո­րած «Նա­զա­նի» հա­յու­հի­նե­րի ա­կում­բի աղ­ջիկ­նե­րի վրա և սո­վո­րա­կան նի­կո­լա­ժե­խու­հու պես եր­կար լա­չա­ռու­թյուն ա­նի... Դե իսկ Ա­լենն էլ իս­պառ կորց­րել է ա­մո­թի և ա­նա­մո­թու­թյան սահ­մա­նա­գի­ծը: Ա­լեն Սի­մո­նյանն անդ­րա­դար­ձել է սոց­ցան­ցե­րում իր տա­տի` ծե­րա­նո­ցում գտնվե­լու մա­սին շրջա­նառ­վող լու­րե­րին: Այս առն­չու­թյամբ նա գրել է. «Մարդ­կանց անձ­նա­կան կյան­քի, ա­ռող­ջու­թյան, տա­րի­քի, հան­գու­ցյալ­նե­րի թե­մա­նե­րը շա­հար­կե­լը բնո­րոշ է ա­մե­նա­վատ ար­ժե­քա­յին հա­մա­կարգ ու­նե­ցող­նե­րին: Այդ է­ակ­նե­րը նույ­նիսկ վի­րա­վո­րան­քի ար­ժա­նի չեն, քան­զի հենց ի­րենց ա­նուն-ազգա­նուն­ներն ինք­նին վի­րա­վո­րանք են նոր­մալ մարդ­կանց մոտ: Բժշկա­կան պան­սի­ո­նա­տը, ա­նա­ռողջ տա­րեց մարդ­կանց վի­ճա­կը շա­հար­կե­լը, դրա հաշ­վին դի­վի­դենտ­ներ ստա­նա­լը ա­մե­նա­վեր­ջին բանն է, որ կա­րե­լի էր պատ­կե­րաց­նել: Դե ինչ, շա­րու­նա­կեք իջ­նել ա­վե­լի ու ա­վե­լի և Աստ­ված ձեզ դա­տա­վոր»: Այ­սինքն` ըստ Ա­լե­նի, «վատ արժե­հա­մա­կարգ» չէ ծեր կնո­ջը ծե­րա­նոց հանձ­նե­լը, բայց «վատ ար­ժե­հա­մա­կարգ» է այդ ա­մո­թա­լի և հա­յին ան­հա­րիր ե­րև­ույ­թի մա­սին բարձ­րա­ձայ­նե­լը...

Սա­կայն հե­տաքր­քիր է, որ Նի­կո­լի ստերն ու մա­նի­պու­լյա­ցի­ա­նե­րը, ո­րոնք նրա սպին-դիկ­տա­տու­րա­յի հե­նա­սյունն են, պայ­թում են ար­դեն նա­և դրսում: Դե, իր քար­դաշ-յոլ­դաշ Ա­լի­և­ի հետ մի­ա­սին Պրա­հա­յում կնքած ար­ցա­խա­դավ խայ­տա­ռա­կու­թյու­նը Սո­չի տա­նե­լը և դրա­նից հե­տո դա որ­պես «ռու­սա­կան տար­բե­րակ» ներ­կա­յաց­նե­լը պսա­կա­զեր­ծեց ան­ձամբ Սեր­գեյ Լավ­րո­վը: Ին­չո՞ւ պի­տի չպսա­կա­զեր­ծեր, ե­թե օ­րեր ա­ռաջ հենց Ե­րև­ա­նում Նի­կո­լը փոր­ձեց «առանց պա­րա­շու­տի» թռնել ՀԱՊԿ-ի «օդա­նա­վից», բայց «ազատ թռիչ­քը» կար­ծես հե­տաձգ­վեց մեկ տա­րով...

Ի­հար­կե Նի­կո­լի ստերն ա­մեն օր մեր­կաց­վում են ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի կող­մից, բայց ա­սո­ղին լսող է պետք: Ինչ­պես նկա­տում է նախ­կին պատ­գա­մա­վոր Նա­ի­րա Կա­րա­պե­տյա­նը. «Պար­տա­դիր պի­տի Լավ­րո՞վն ա­սի, որ հա­վա­տա՞ք, հա­յե՛ր: Ո­րև­է նոր բան չի ա­սել, մի բան էլ մեղմ է ա­սել: Այդ­քան հայ մարդ ե­թե­րով ա­մեն օր ա­մեն ինչ ըն­կա­լե­լի բա­ռա­պա­շա­րով բա­ցատ­րում, ներ­կա­յաց­նում, պատ­մում է, բայց ձեզ հենց դրսից է պետք, Լավ­րովն է պետք: Ի՞նչ ա­նենք, Լավ­րո­վին խնդրե՞նք, ա­սի, որ բա­նակ­ցո­ղին փո­խեք: Ինչ­պես կա­սեր նույն Լավ­րո­վը՝ де­би­лы, б**ь!»: Դե, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի զգա­լի մա­սի օ­տա­րա­մո­լու­թյունն է ի նպաստ խուն­տա­յի խա­ղում, որ հայ­րե­նա­կից­նե­րի ա­սա­ծը չեն լսում, պար­տա­դիր պետք է օ­տար­ներն ա­սեն: Իսկ ՀՀԿ խորհր­դի ան­դամ Տիգ­րան Վար­դա­նյանն ա­վե­լի կո­պիտ մա­տու­ցեց այդ ի­րո­ղու­թյու­նը. «Լավ­րո­վը փաս­տեց, որ ՀՀ սու­վե­րեն տա­րածք­նե­րի մի մասն, ըստ պոռ­նի­կի ծնունդ Նի­կո­լի` օ­կու­պաց­ված չեն, իսկ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղն Ադր­բե­ջա­նի մաս է: Չէ, բայց դուք շա­րու­նա­կեք հի­ա­նալ հրա­պա­րա­կի տո­նա­ծա­ռով և լու­սա­վո­րու­թյուն­նե­րով: Շա­րու­նա­կեք ա­նա­սու­նի նման ապ­րել կի­սա­բաց լու­սա­մուտ­նե­րի Հա­յաս­տա­նում»:

Ան­շուշտ, ո­րո­շա­կի ցի­նիզ­մի տար­րեր կան, որ ՌԴ ԱԳ նա­խա­րա­րը Նի­կո­լի` Սո­չի­ում ա­րած նոր ազ­գա­դա­վու­թյու­նը հրա­պա­րա­կայ­նաց­րեց հենց Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի վե­րա­մի­ա­վոր­ման պատ­մա­կան ակ­տի 33-ամյա­կին` դեկ­տեմ­բե­րի 1-ին: Վե­րա­մի­ա­վոր­ման ակտն էլ խան­գա­րում է Նի­կո­լին և նրա ու անգ­լո­սաք­սե­րի կող­մից Սահմա­նադ­րու­թյան «գլխա­վոր բա­րե­փո­խիչ» կար­գած Դա­նի­ել Ի­ո­ան­նի­սյա­նին: Զի ամ­րագր­ված է Ան­կա­խու­թյան հռչա­կագ­րում և Սահ­մա­նադ­րու­թյան նա­խա­բա­նում, և Նի­կո­լի «զույգ պա­պա­ներ» Ա­լի­ևն ու Էր­դո­ղա­նը վա­ղուց պա­հան­ջում են դա հա­նել Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նից: Դե Դան­չիկն էլ, դեմ­քին լուրջ ար­տա­հայ­տու­թյուն տա­լով, հայ­տա­րա­րում է, որ կա­ռա­վար­ման խորհր­դա­րա­նա­կան կար­գը ո­րո­շել է չփո­խել (հան­րաք­վե­ի անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը` հեչ, Դան­չի­կը` մեջ): Բայց ի՞նչն են փո­խե­լու` ե­րև­ի կա­տա­րեն ար­տա­քին և ներ­քին թուր­քե­րի ե­րա­զանքն ու ա­զատ­վեն «անի­ծյալ» հռչա­կագ­րի հի­շա­տա­կու­մից, մեծ տա­պա­նա­քար քա­շե­լով Եր­րորդ հան­րա­պե­տու­թյան վրա...

ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱՆ-ԿՈՒ­ՍԱԿ­ՑԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ԿԱՐ­ԳԸ ՔԱՅ­ՔԱՅ­ՎԱԾ Է

Oghrashner 

«Հա­յաս­տան» խմբակ­ցու­թյան հրա­վի­րած ար­տա­հերթ նիս­տին, պարզ­վում է, ըստ ՔՊ-ական DJ Է­դո­յի, ՔՊ-ն մաս­նակ­ցե­լու է, չեն բոյ­կո­տե­լու: Այ­սինքն` №1 ընդ­դի­մա­դիր ու­ժին ար­դեն «թրո­լինգ» են ա­նում, ձեռք առ­նում, մի բան էլ «կա­ռու­ցո­ղա­կա­նու­թյուն» խա­ղում... Դա, բա­ցի սո­վո­րա­կան ինք­նա­գոհ լպիր­շու­թյու­նից, նա­և երկ­րորդ աս­տառն ու­նի: Ե­թե Նի­կո­լին հա­ջող­վի Ա­լի­և­ի հետ մի­ա­սին երկ­րորդ «խո­սաց­ված պա­տե­րազ­մով» Սյու­նի­քի լայն մի­ջանցք նվի­րել թուր­քին, դա էլ կգցի ընդ­դի­մու­թյան գրպա­նը, ներ­կա­յաց­նե­լով որ­պես «Հա­յաս­տան» դա­շին­քի ազ­գա­յին դիր­քո­րոշ­ման հե­տև­անք...

2020-ի 44-օրյա «խո­սաց­ված պա­տե­րազ­մը» ՀՀԿ-ի գրպա­նը գցե­լը կար­ծես չի ստաց­վում: ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահն իր «Քա­ղա­քա­գի­տու­թյուն թեյ­նիկ­նե­րի հա­մար». Լիկ­բեզ Ա­շո­տյա­նից՝ Փա­շի­նյա­նին» հոդ­վա­ծում ման­րա­մասն ներ­կա­յաց­րել է նի­կո­լաս­տե­րի ամ­բողջ մե­խա­նի­կան (կա­րե­լի է կար­դալ https://bityl.co/FyN1 կարճ հղու­մով): Ար­մեն Ա­շո­տյա­նը բա­ցատ­րում է խուն­տա­յի` Սերժ Սարգ­սյա­նի հան­դեպ թու­նա­լից ան­զոր ա­տե­լու­թյան պատ­ճա­ռը. «Հաս­կա­նում ենք՝ 2022 թվա­կա­նի ՀԱՊԿ տա­պալ­ված գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վի ֆո­նին Նի­կոլն էլ ա­ռա­վել ծանր է տա­նում Սերժ Սարգ­սյա­նի պաշ­տո­նա­վար­ման տա­րի­նե­րի հետ ցան­կա­ցած հա­մե­մա­տու­թյուն, որ­տեղ նա մշտա­պես պարտ­ված կողմ է:

Ուս­տի, զար­մա­նա­լի չէ, որ 2016 թվա­կա­նի ՀԱՊԿ ե­րև­ա­նյան գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը ցե­խո­տե­լու ան­հա­գուրդ և ա­նա­ռողջ ցան­կու­թյան մեջ նա որ­պես փաս­տարկ բե­րում է այդ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծին վե­րագր­վող Ա­լեք­սանդր Լու­կա­շեն­կո-Սերժ Սարգ­սյան հայտ­նի բա­նա­վե­ճի ձայ­նագ­րու­թյու­նը, որ­տեղ, ըստ ձայ­նագ­րու­թյան, Ա­լեք­սանդր Լու­կա­շեն­կոն Սերժ Սարգ­սյա­նին հոր­դո­րում է հա­մա­ձայ­նել 5 մի­լի­արդ դո­լար ադր­բե­ջա­նա­կան փո­ղի դի­մաց հրա­ժար­վել 7 շրջան­նե­րից և ստա­նում է շատ հիմ­նա­վոր­ված, բա­րե­կիրթ, բայց կոշտ պա­տաս­խան՝ «6 մի­լի­արդ եմ տա­լիս, թող Ա­լի­ևն ին­քը հրա­ժար­վի»:

Զար­մա­նա­լի է, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը չի հաշ­վել իր կող­մից վար­վող քա­ղա­քա­կա­նու­թյան և ի­մի­ջի նկատ­մամբ այս օ­րի­նա­կը բե­րե­լու ողջ բա­ցա­սա­կան հե­տև­անք­նե­րը»:

Սա­կայն վե­րա­դառ­նանք հար­ցին` ինչ­պե՞ս ե­ղավ, որ ՔՊ-ական­նե­րը հա­մար­ձակ­վում են բոյ­կո­տի փո­խա­րեն «թրո­լինգ» ա­նել №1 ընդ­դի­մա­դիր ու­ժին: MPG ըն­կե­րու­թյու­նը հրա­պա­րա­կեց հեր­թա­կան սոց­հարց­ման ար­դյունք­նե­րը: Հա­մա­ձայն դրանց` հարց­ված­նե­րի 47,4%-ը ոչ մի կու­սակ­ցու­թյան չի քվե­ար­կի, 14,7%-ը դժվա­րա­նում է ո­րև­է կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­պատ­վու­թյուն տալ, իսկ 7.8%-ը հրա­ժար­վել է պա­տաս­խա­նել: Դա­տե­լով այս ար­դյունք­նե­րից ստաց­վում է, որ խորհր­դա­րա­նա­կան երկ­րում հա­սա­րա­կու­թյան 69,9%-ը չու­նի վստա­հե­լի քա­ղա­քա­կան ուժ: Ինչ­պես մեկ­նա­բա­նում է պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար Ար­տակ Զա­քա­րյա­նը. «Խորհր­դա­րա­նա­կան երկ­րի գլխա­վոր ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն այն է, որ հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս զար­գաց­նել և կա­յաց­նել երկ­րի կու­սակ­ցա­կան հա­մա­կար­գը: Սերժ Սարգ­սյա­նի նա­խա­գա­հու­թյան տա­րի­նե­րին կու­սակ­ցու­թյուն­ներն ա­վե­լի շատ վստա­հու­թյան ռե­սուրս ու­նե­ին և կու­սակ­ցա­կան հա­մա­կար­գը կա­րե­լի է ա­սել կա­յա­ցած էր: Այժմ, այս հար­ցում ևս ա­մեն ինչ գլխի­վայր շուռ է ե­կել: Ըստ հարց­ման` քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի նկատ­մամբ շատ թե քիչ վստա­հու­թյուն է տա­ծում հա­սա­րա­կու­թյան ըն­դա­մե­նը 30.1%-ը` ո­րոն­ցից 17,4%-ը «վստա­հում է» իշ­խող կա­պի­տու­լյան­տին: Պարզ է, որ նրանք հիմ­նա­կա­նում վար­չա­կան ռե­սուր­սից օգտ­վող, իշ­խա­նու­թյան հաշ­վին փող աշ­խա­տող, Հ1 նա­յող մար­դիկ են: Հա­սա­րա­կու­թյան 12,7%-ն էլ նա­խընտ­րում է ոչ իշ­խա­նա­կան կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րից ո­րև­է մե­կին»:

Այ­սինքն`  իշխանազավթումից հե­տո Նի­կո­լին և նրա խուն­տա­յին 4,5 տար­վա ըն­թաց­քում հա­ջող­վել է է­ա­պես քայ­քա­յել քա­ղա­քա­կան-կու­սակ­ցա­կան հա­մա­կար­գը: Ե­թե կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րին քվե են տա­լիս 30.1%-ը, և դրա­նից 17,4%-ը գե­նապղծ­ված չհա­յե­րի բա­ժինն է, ա­պա պարզ է, որ խուն­տա­յին ձեռն­տու է այդ վի­ճա­կը: Գեր­տե­րու­թյուն­նե­րից ո­րև­է մե­կին էլ ձեռն­տու չէ «գլխա­վոր բա­նակ­ցո­ղին» փո­խե­լը, զի Նի­կո­լի պես ծա­խու ա­րա­րա­ծը նրանց թույլ է տա­լիս Հա­յաս­տա­նը ման­րադ­րա­մի տեղ բա­նեց­նել, իսկ երկ­րորդ այդ­պի­սի տա­կան­քին պար­զա­պես չեն կա­րո­ղա­նա­լու գտնել: Ի­րա­վի­ճա­կը կա­րող է փոխ­վել մի­այն ինչ-որ ֆորս­մա­ժո­րով, կամ էլ հայ­րե­նա­սի­րա­կան ու­ժե­րի կող­մից գե­րակ­տիվ տե­ղե­կատ­վա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն վա­րե­լու և մե­դի­ա­դաշ­տում բա­ցար­ձակ ա­ռա­վե­լու­թյուն վերց­նե­լու դեպ­քում: Այն­պես որ, հար­գե­լի քա­ղա­քա­ցի­ներ, եր­բեք մի՛ հոգ­նեք բարձ­րա­ձայ­նե­լու ճշմար­տու­թյու­նը:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Վրաերթի ենթարկված 11-ամյա աղջիկը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց«Այնտեղ իսկական դժոխք է». ուկրաինական ստորաբաժանումները սկսել են փախչել Բախմուտից (Տեսանյութ, 18+)Ձյուն և բուք․ առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումըՓետրվարի 5-ին «ձնառատ» լիալուսին է, ինչ չի կարելի անել այսօրՓետրվարին օդի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կլինի նորմայից բարձր 1-2 աստիճանովԱնհասկանալի է՝ պատերազմում պարտված իշխանությունն ինչպե՞ս է վերընտրվել ու նորից մանդատ ստացել․ ռուս սոցիոլոգ (Video) Հայաստանը թուրքերին կարող է օգտակար լինել միայն որպես նրանց վերահսկողության տակ գտնվող վիլայեթ, իսկ հայերը Ղարաբաղում բոլորովին պետք չենԱմերիկայն ռազմանավը Թուրքիայից գաղտնի բե՞ռ է հանում«Վագների» ղեկավարը ինչու հորդորեց Զելենսկուն` շարունակել պայքարը Բախմուտի համար«նիկոլի հրամանով` իմ դեմ կարված քրգործի շրջանակներում դատական հերթական նիստը տեղի կունենա վաղը».ԴԱՎԻԹ ՄՇԵՑԻՌուսական բանակը հարձակվում է ողջ ռազմաճակատով. Ուկրաինայի ԳՇԼեհաստանն իր 40 հազար զինվորներին կուղարկի Ռուսաստանի հետ պատերազմին. ռազմական փորձագետՇաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ փետրվարի 6-ից փետրվարի 12-ըՌուսական բանակը մտադիր է 2-3 ամսում վերահսկողություն հաստատել Դոնեցկի ողջ շրջանի վրա. ԱրեստովիչF-16-ը զիջում է Սու-27-ին. ուկրաինացի օդաչու (Տեսանյութ)Ղրիմի հարվածների դեպքում «կվառվի ամբողջ Ուկրաինան». ՄեդվեդևՌուս դառնալու արագացված դասընթաց նեգրերի համար (Տեսանյութ)Ուկրաինական պատերազմում կիրառվող ամենամահաբեր զենքը (Տեսանյութ)Չինական օդապարիկի թեման դեռ փակված չէ. Պեկինն ամերիկյան քաղաքացիական արբանյակները ոչնչացնելու հիմքեր ստացավԱմերիկյան F-22 կործանիչին վերջապես հաջողվեց ոչնչացնել չինական օդապարիկը (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Արտյոմովսկը շրջապատվում է. «Վագները» հարձակվում է հյուսիսից (Քարտեզ)Սա արդեն քաղաքական կարճատեսություն չէ, այլ բոլորովին այլ ախտորոշում. ՍլուցկիՎազքի մարաթոնի չէ, որ րոպե շուտ հայտարարենք ընտրություններին մասնակցելու մասին. ՄանրիկյանՎալենտինը կեղծանուն տոն է. Տեր Համբարձում քահանա ԴանիելյանՀայաստան է տեղափոխել խիստ վտանգավոր հարուցիչներ, որոնք կարող են տուլարեմիայի բռնկման պատճառ դառնալ. ԱյվազյանՌԴ ՊՆ-ի հայտարարությունըՌԴ-ն, ԱՄՆ-ն կամ Ֆրանսիան չեն բռնելու Փաշինյանի ձեռքը, եթե մենք չենք բռնում. ՇարմազանովՀողը, հայրենիքը, ընտանիքը պահում են ուժով, համբերությամբ ու տոկունությամբ․ Սերժ ՍարգսյանՓարիզը մտահոգված է Լաչինի միջանցքի փակմամբ և կոչ է անում բացել այն. Ֆրանսիայի ԱԳՆ խոսնակՍպասվում է ձյուն և մառախուղԵՄ-ի և Ադրբեջանի միջև գազային համաձայնագրի նախագիծը դանակի հարված է հայերի թիկունքին․ ֆրանսիացի սենատորՈւկրաինական պատերազմում կիրառվող ամենամահաբեր զենքը (Տեսանյութ)Ինչո՞վ է վտանգավոր կետոդիետանԵռաբլուրի մուտքը՝ անմխիթար վիճակում․ ահազանգՍուրեն Պապիկյանն այցելել է N ուսումնական զորամաս․ նպատակն է տեղում ծանոթանալ ծառայության կազմակերպման ընթացքինՋերմաստիճանը կբարձրանա, կտեղա ձյուն․ ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՀՀ ԱԺ պատգամավորները Վոլգոգրադում մասնակցել են Ստալինգրադի ճակատամարտի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներին Ես թշնամիների համար աղոթում եմ երբ նախ հայի փամփուշտի, կրակի համը կերած են, ու երբ հանգիստ ու չէզոք պառկել են գետնին.Սերոբ ԱզարյանՊԵԿ-ը 2023-ի հունվարին ապահովել է 166.3 մլրդ դրամ հարկային եկամուտներ և պետտուրքերՍուրբ Սարգիսն ազգությամբ հայ չէ, ոչ էլ նահատակվել է Հայաստանում, Զորավարը հայ ժողովրդի ամենասիրելի սրբերից մեկն է․ Տեր Շահե քահանան՝ Սբ․ Սարգսի վերաբերյալ աշխատությունների ու տոնի խորհրդի մասինՄի երկու «յառմրկա» էլ, որ Գռզոն փակի, Նիկլոի վերջը կգա ու է՛լ ոչ մի «ֆեյք» նրա դարդին դարման չի անի.Armenian infoԱնդրեն և սիրելին Սուրբ Սարգսի տոնի առթիվ համատեղ հոլովակ են հրապարակելԱՄՆ-ն եթե ցանկանա, կարող է «մի մատի հպումով» վերջ տալ Ուկրաինայի հակամարտությունը. ՄեդվեդևՀերթական երկրաշարժը՝ ԻրանումՀիմա մեր անելիքներից մեկը նաև Արցախի թեման համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում պահելն է. Ռուբեն ՎարդանյանՀԱՊԿ-ը պատասխանել է խաղաղապահ գործողությունների իրավական հիմքերի մասին հարցադրմանըԱրտակարգ դեպք. հայտնաբերվել է տղամարդու դիՀայտնի է, թե ով է երեկ կալանավորված «օրենքով գողը»ԵՊՀ նախկին ռեկտորի դուստրերն ու կինը հրավիրվել են ԴատախազությունՌոնալդուն` «Ալ Նասրի» կազմում առաջին գոլի մասին

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода