ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Սա այն դեպքն է, երբ տե­ղին է ասել` «ձեր նման­ներ խայ­տա­ռա­կել ռես­պուբ­լի­կա»: Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, բայց եթե GOOGLE-ՈՎ փոր­ձեք փնտրել Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գա­հի մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­ներ, ապա կնկա­տեք, որ... Google-ի հա­մար Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Էր­դո­ղա­նի հետ մի­ա­սին ընդգրկ­ված են Ալի­և­ի­նե­րի «ընտա­նի­քի»: մեջ: Այն, որ կա­պի­տու­լյան­տի հա­մար Ալի­և­նե­րը, մեղմ ասած,  շատ հո­գե­հա­րա­զատ են, հայտ­նի է ցան­կա­ցած հա­յի (բայց ոչ «յան» ազ­գա­նու­նով ժե­խե­րին), հո իզուր տե­ղը չի, որ ար­դեն շուրջ 50 օր փո­ղոց­նե­րում և հրա­պա­րակ­նե­րում վան­կար­կում ենք «առանց թուր­քի Հա­յաս­տան»: Բայց զար­մա­նա­լի է, Google-ն ինչ­պե՞ս է գլխի ըն­կել, ու­նե­նա­լով ար­հես­տա­կան, բայց ոչ մարդ­կա­յին ին­տե­լեկտ և հաս­տատ չու­նե­նա­լով հա­յի հո­գի: Ինչ­պես նկա­տում է քա­ղա­քա­գետ Գա­գիկ Համ­բա­րյա­նը. «Էրդո­ղա­նի պա­րա­գա­յում զար­մա­նա­լի ոչինչ չկա, քա­նի որ Ալի­և­նե­րը եր­բեք չեն թաքց­րել, որ Էր­դո­ղանն իրենց ավագ «եղբայրն» է: Իսկ այ կա­պի­տու­լյանտ և հո­ղա­տու Նի­կո­լի պա­րա­գա­յում, թե Google-ը որ­պես ինչ է դրան ընդգր­կում Ալի­և­նե­րի շար­քե­րում, կա­րե­լի է տար­բեր կերպ մեկ­նա­բա­նել»: Դե ինչ, մնում է զար­ման­քով են­թադ­րել, որ շու­տով ոչ մի­այն հա­յե­րը, այ­լև հա­մա­ցան­ցի որո­նո­ղա­կան մե­քե­նա­ներն են սկսե­լու կա­պի­տու­լյան­տին #սի­կոլ անել: Եվ ստաց­վում է, որ Google-ը նի­կո­լա­կան ընտ­րա­զանգ­վա­ծից խե­լոք է:

Մի զար­մա­նա­լի բան էլ պարզ­վեց քա­ղա­քա­մայր Երև­ա­նի ավա­գա­նի­ում` պարզ­վում է, որ կա թա­փուր «պող­պա­տյա ման­դատ», սա­կայն ՔՊ-Ի ՄԱՆ­ԴԱՏ ու­զող չկա: Ավա­գա­նու նիս­տում Երև­ա­նի քա­ղա­քա­պետ Հրա­չյա Սարգ­սյա­նը տե­ղե­կաց­րեց ավա­գա­նու «Իմ քայ­լը» խմբակ­ցու­թյան ան­դամ, հի­մա ար­դեն պատ­գա­մա­վոր դար­ձած Գա­յա­նե Եղի­ա­զա­րյա­նի լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու մա­սին: «Իմ քայ­լի» ցու­ցա­կում հա­ջորդ հա­մա­րը, ով պետք է վերց­ներ ման­դա­տը, Ակ­սել Թև­ո­սյանն էր: Սա­կայն իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րը բա­վա­կան զա­վեշ­տա­լի ըն­թացք ստա­ցան: Ակ­սել Թև­ոսյանն էլ իր հեր­թին դի­մում ներ­կա­յաց­րեց` ավա­գա­նու ան­դա­մի իր լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու մա­սին: Զար­մա­նա­լի է, իրա­կա­նում այդ ի՞նչ նյու­թից են կա­պի­տու­լյան­տի «պող­պա­տե ման­դատ­նե­րը», որ ու­զող­նե­րի հեր­թի փո­խա­րեն ու­զող չկա: Երևի ըն­դա­մե­նը պող­պա­տա­գույն ներ­կով են ներկ­ված, բայց մի շատ ան­կա­յուն և գար­շա­հոտ նյու­թից են: Դե ինչ, հոր­դո­րենք Երև­ա­նի գոր­ծող քա­ղա­քա­պե­տին, որ ման­դատ­նե­րը փո­ղո­ցում շպրտող­նե­րին հան­կարծ չտու­գա­նեն այն­պես, ինչ­պես հի­մա տու­գա­նում են փո­ղո­ցում կեղ­տո­տող շնե­րի տե­րե­րին…

Իսկ ԴՈ­ՆԱԼԴ ԹՐԱՄ­ՓԸ ջերմ տե­խա­սյան ող­ջույն­ներ է հղում Ամե­րի­կա­յի մա­սին երա­զող հա­յե­րին, քան­զի պարզ­վում է, որ նրա գլխա­վո­րած հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը, ու­նե­նա­լով մե­ծա­մաս­նու­թյուն Տե­խա­սում, նա­խա­խատ­րաս­տում են հան­րաք­վե` ռե­սուրս­նե­րով հա­րուստ բա­րե­կե­ցիկ Տե­խա­սը ԱՄՆ կազ­մից հա­նե­լու և ան­կա­խու­թյուն հռչա­կե­լու: Բայց զար­մա­նա­լով հան­դերձ, մի շտա­պեք եզ­րա­կաց­նել, որի ի տար­բե­րու­թյուն Հա­յաս­տա­նի հայ­րե­նա­տեր և պե­տա­կա­նա­մետ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րի, Ամե­րի­կա­յի հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը հայ­րե­նա­քանդ են և պե­տա­կա­նա­կոր­ծան: Քա­ղա­քա­գետ Անդ­րա­նիկ Հով­հան­նի­սյա­նի հա­վաստ­մամբ` Թրամփն ըն­դա­մե­նը շան­տաժ է անում 2024-ի ընտ­րու­թյուն­նե­րից ա­ռաջ: Համ էլ Տե­խասն այն­քան ինք­նու­րույն է, որ ան­ջատ­ման կա­րիք չու­նի` օրի­նակ, 2020 թվա­կա­նից մինչ օրս Տե­խասն իր տա­րած­քում ար­գե­լել է Քո­վիդ 19-ի պատ­վաս­տում­նե­րով և դի­մակ­նե­րով տե­ռո­րը, և պատ­վաս­տում պար­տադ­րող­նե­րին տու­գա­նում է $5.000-$50.000-ի չա­փով…

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

«Chatham House ֆորմատից ելնելով՝ չեմ կարող մանրամասնել քննարկմանը հնչեցրածս մտքերը, սակայն...». Հայկ ՄամիւանյանԿիրակի «Շանթի» եթերում «Եփող-թափողները» լրագրողներն են (Տեսանյութ)Ափսոս, որ չգնահատեցիր իմ երկրի կողմից. Էրիկ Բազինյանն այլևս չի ներկայացնի ՀայաստանըԲերձորցիները եւ Աղավնոյի բնակիչները, բնակվելով իրենց բնակավայրերում, համարվում են տեղահանված. Արցախի ՄԻՊՊար­տու­թյու­նը 2020 թ. նո­յեմ­բե­րի 10–ին չի դա­դա­րել. Աննա ԿարապետյանԿառավարության ղեկավար ներկայացող անձը նույնիսկ չէր էլ հիշում, թե ինչ բնակավայր է հանձնում. ԱբրահամյանՀան­րա­հա­վաք անել, որին գա­լիս է 1500 հո­գի, այ­լեւս դառ­նում է անի­մաստ. Արմեն ԲադալյանԵս երեխա չեմ, լուրջ մարդ եմ. Բերձորը վերաբնակեցնողը հայաթափելու մասին ասելիք չունիՄեր նպատակն է համախմբել հադրութից տեղահանված բնակիչներին. Երազիկ ՀայրիյանՆիկո՛լ, հրաժարական տուր, հերի՛ք է հայ ժողովրդի արյունը ծծես. Բաբուխանյան«Գրքարվեստ» միջազգային մրցույթում Հայաստանը ութ մրցանակ է ստացել ՄՈՒ­ՏԱՆՏ­ՆԵ­ՐԻ «ԴԱ­ՐԱՇՐ­ՋԱ­ՆԸ»Նիկոլն ուղնուծուծով հակառուս է. Հայկ Բաբուխանյան (ԱՆՈՆՍ)Արենիս աչքալուսանքի ծաղիկները տանելու եմ տղաներիս շիրիմին խոնհարեմ, ու ներողություն խնդրեմ, որ ես դեռ ապրում եմ, իսկ իրենք սառը քարի տակ են․Ծնվել է փոքրիկ ԱրենըԶԱՐ­ՄԱՆՔՀուլիսի 23-ին տեղի կունենա ՄՄԱ-ի իմ առաջին մարտը«ԿԱ­ՐԵՆՍ ԱՍՈՒՄ ԷՐ՝ ԴՈՒ ՄԻ­ԱԿՆ ԵՍ, ՈՒՄ ՋԱ­ՆԻ­ԲԵ­ԿՅԱՆ ԵՄ ՈՒ­ԶՈՒՄ ԿՈ­ՉԵԼ».ԼԻ­Ա­ՆԱ  ԱՆ­ԹԱ­ՌԱ­ՆՅԱ­ՆԶրո աջակցություն նրանց, ովքեր դուրս կգան Բերձորից. Էդգար ՂազարյանՈչ մի­այն գյու­ղե­րը դառ­նում են սահ­մա­նա­մերձ, այ­լեւ ան­մի­ջա­պես դի­տարկ­ման տակ են հայտն­վում թշնա­մու ու­ժե­րի կող­մից. ՄեհրաբյանԹագուհի Թովմասյանը չի հրաժարվի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնիցԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԹիրախում Անժելան է. Գեւորգ ՊետրոսյանՀերթը հասավ Անժելային...ՌԴ նախագահը խոսել է հետխորհրդային երկրների միավորման գործընթացն արագացնելու մասինԳագիկ Ջհանգիրյանը հրաժարական է տվելՀարբած Բրիտանացի պատգամավորը բռնաբարել է երկու տղամարդուՀենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվել է «Ինտեր»Ցավոք սրտի ես էլ չեմ ներկայացնելու Հայաստանն ու մեր եռագույնըՔՊ կոչվող հայրենադավ խմբակը, մեղմ ասած ապրում է վախի մթնոլորտում. Արտակ ԶաքարյանՊառլամենտարիզմի վախճանը՝ պետականությունը սպանողների ծափահարությունների ներքո. ՀայրապետյանԿօգնենք այնքան, որքան պետք է․ Բայդենը՝ Ուկրաինային աջակցություն ցույց տալու մասինՍովի պատճառով՝ միգրացիոն ցունամի է սպասվում․ ԶելենսկիՀրաժարական եմ ներկայացնում հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից. Արմեն ԳեւորգյանՄինչև 2023-ի վերջ Արցախում 3700 ընտանիք ապահովված կլինեն բնակարանով. Նախարար.InfoPort.am«Հայաստան» և «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունները հայտարարություն են տարածելԲոլոր մեղավորները պատասխան են տալու, պատժվելու են. Արթուր ՂազինյանԸնդդիմությունը խորհրդարանում կհրաժարվի մյուս պաշտոններից. Իշխան ՍաղաթելյանՈրոնք են ջերմային հարվածի ախտանշանները, ինչ հետևանքներ այն կարող է ունենալ ու որ դեպքերում է հարկավոր դիմել բժշկինՊՍԺ-ի մարզական նոր ղեկավարությունը թիմում չի ցանկանում տեսնել Մեսսին եւ ՆեյմարինԱՄՆ-ից, Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից, Գերմանիայից Հայաստան ուղարկված փոստային առաքանիներում եղել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ. ՊԵԿ (տեսանյութ)Ոչ սթափ վիճակում գտնվող ՊՆ զինծառայողը կոտրել է ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մուտքի դռան ապակին. shamshyan.comՌաֆայել Նադալը Ուիմբլդոնի երրորդ շրջանում էՍուրճի գործածությունը նվազեցնում է երիկամների հիվանդությունների հավանականությունը․ հետազոտությունԱ Սերիայի կայքը հաստատում է` գործարքը կայացել էՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻՑ ԱՀԱԶԱՆԳՈՒՄ ԵՆ՝ ԲԵՐՁՈՐԸ ԵԹԵ ՀԱՆՁՆԵՆ, ԿԼՔԵՆ ԱՐՑԱԽԸ Ովքեր պնդում են, որ եռակողմ հայտարարությունով է սահմանված Բերձորից, Աղավնոյից և Սուսից հայ բնակչության դուրս գալը և բնակավայրերի հանձնումը, ապա թող ցույց տան դրա վերաբերյալ ձևակերպումըԱՄՆ-ում արգելվելու է սեռափոխությունըՀայաստանի երեք ներկայացուցիչ ՖԻԴԵ-ի դասակարգման աղյուսակում ենԲերձորը և Աղավնոն մնում են անձեռնմխելի, մինչև նոր ճանապարհի կառուցման ավարտը․ Հոխիկյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ