Հաղթանակների սիմվոլներին մերժեցիք, հիմա եկել ումի՞ց եք բողոքում. Շարմազանով Կարգապահահական պատասխանատվության են ենթարկվել ծառայության առօրյայից լուսանկարներ համացանց ներբեռնած ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողները Սահմանային գոտում տեղաշարժվող քաղաքացիներին խնդրում ենք ըմբռնումով մոտենալ. Պարզաբանում է ՀՀ-ում Ռուսաստանի ԱԴԾ սահմանապահ վարչությունը Եթե այն ժամանակ մեզ յաթաղանի տակ էին տանում թուրքերը, ապա հիմա դա անում են հայկական ազգանուններով կոստյումներով ու փողկապներով մարդիկ. Աբովյան Փաշինյանի եւ իր խունտայի համար մեկ-երկու զոհը կամ 1500-ն ընդհանրապես նշանակություն չունի. Վարդանյան Մանրամասներ` Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցից Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացումը Օլիմպիադա․ Կանանց Հայաստանի թիմը պարտվեց ադրբեջանցիների Բերձորի և Աղավնոյի բնակիչների տարհանման աշխատանքները սկսվել են. Արցախի ՄԻՊ-ը մանրամասներ է հայտնում Գաբրիել Սարգսյանը հաղթեց Մամեդյարովին. Հայաստան-Ադրբեջան՝ 3-1


Հաս­տատ­վեց, որ 2021-ի հու­նի­սի 20-ի ընտ­րու­թյուն­նե­րը զրո լե­գի­տի­մու­թյուն ու­նեն. Վարդեւանյան

Ներքաղաքական

Բարձ­րա­գույն դա­տա­կան խորհր­դի (ԲԴԽ) լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը կա­սեց­ված նա­խա­գահ Ռու­բեն Վար­դա­զա­րյա­նը ձայ­նագ­րու­թյուն հրա­պա­րա­կեց, որում ԲԴԽ նա­խա­գա­հի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նը նրան է փո­խան­ցում ոմն մե­կի պա­հան­ջը` հրա­ժար­վել ԲԴԽ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նից: Ընդ որում` իր ձե­ւա­կեր­պում­նե­րում Գ. Ջհան­գի­րյանն օգ­տա­գոր­ծում է փո­ղո­ցա­յին բա­ռա­պա­շար ու հայ­հո­յանք­ներ, որոն­ցից ամե­նա­մեղ­մը, որը կա­րե­լի է հրա­պա­րա­կել, այն էր, թե իր «վզին դրել են», որ գոր­ծը գլուխ բե­րի: Ըստ Ռու­բեն Վար­դա­զա­րյա­նի` ին­քը դրա­նից հե­տո մոտ 1.5 ամիս դե­ռեւս շա­րու­նա­կել է պաշ­տո­նա­վա­րել, որից հե­տո իր նկատ­մամբ քրե­ա­կան գործ է հա­րուց­վել, եւ լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը կա­սեց­վել են: Անդ­րա­դառ­նա­լով վե­րոն­շյա­լին` ԱԺ «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ԱՐԱՄ ՎԱՐ­ԴԵ­ՎԱ­ՆՅԱՆՆ ար­ձա­նագ­րեց, որ այն չնչին հույ­սե­րը, որոնք առ­հա­սա­րակ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րից ոմանք կա­րող էին ու­նե­նալ, որ դա­տա­կան հա­մա­կար­գը գոր­ծող է, ար­դար է, այ­սօր այդ բո­լո­րը հույ­սե­րը ոչն­չաց­վե­ցին:

– Ու­զում եմ նախ մի շատ նուրբ հար­ցի անդ­րա­դառ­նալ` ես իմ երի­տա­սարդ հա­սա­կում հասց­րել եմ, որ­պես դա­սա­խոս, մուտք գոր­ծել լսա­րան­ներ: Ես գի­տեմ, որ Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նը քա­նիցս մուտք է գոր­ծել Երե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան, կան  իրա­վա­բա­նա­կան ֆա­կուլ­տե­տի բազ­մա­թիվ ու­սա­նող­ներ, որոնք իրեն տե­սել են` որ­պես դա­սա­խո­սի: Հի­մա ին­քը պատ­կե­րաց­նո՞ւմ է, թե նույն իր ու­սա­նող­նե­րը, նախ­կին ու­սա­նող­նե­րը ինչ պատ­կե­րա­ցում են կազ­մե­լու իրա­վա­բան–գիտ­նա­կա­նի կեր­պա­րի վե­րա­բե­րյալ: Դուք այդ բա­ռամ­թեր­քը լսե՞լ եք, թե ինչ­պես է ար­տա­հայտ­վում ԲԴԽ-ի մա­սին: Մի կա­ռույ­ցի, որ­տեղ ին­քը` որ­պես իրա­վա­բան–գիտ­նա­կան, ընտր­վել էր: Սա մի ամ­բողջ իրա­վա­բա­նա­կան մաս­նա­գի­տա­կան հա­մայն­քի հա­մար այն­պի­սի մեծ հար­ված է, որ չգի­տեմ նույ­նիսկ ինչ բա­ռեր գտնել: Եվ սա իրա­վա­բան–գիտ­նա­կան, ԲԴԽ նա­խա­գա­հի պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը կա­տա­րո՞ղն է: Երկ­րորդ ար­ձա­նագ­րումն այն է, որ այդ ձայ­նագ­րու­թյամբ հաս­տատ­վեց, որ 2021 թվա­կա­նի հու­նի­սի 20–ի ընտ­րու­թյուն­նե­րը զրո աս­տի­ճա­նի լե­գի­տի­մու­թյուն ու­նեն: Նա­յեք Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նի ընտ­րու­թյան ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցը, երբ նա ընտր­վեց ԱԺ-ի կող­մից եւ դրա­նից հե­տո սկսվեց նա­խընտ­րա­կան շրջա­նը: Նա այս ձայ­նագ­րու­թյան մեջ ասում է, թե իր «վզին դրել են», որ այդ գոր­ծը պետք է անի: Գործն էլ այն է, որ Քո­չա­րյա­նը եւ ՀՅԴ-ն չգան իշ­խա­նու­թյան:

– Ի՞նչ հե­տե­ւանք­ներ է ու­նե­նա­լու այս աղմ­կա­հա­րույց ձայ­նագ­րու­թյան հրա­պա­րա­կումն ան­ձամբ Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նի հա­մար:

– Նա րո­պե շուտ պետք է հե­ռա­նա իր պաշտ­նո­ից: Ի սկզ­բա­նե էլ լե­գի­տիմ չի եղել այդ պաշ­տո­նում, ինչ­պես գի­տեք, սահ­մա­նադ­րա­կա­նու­թյան խնդիր կար, բայց ՍԴ–ն էլ, ավաղ, շատ դա­ժան ձե­ւով սպա­ռեց իրեն: Ին­չե­ւէ, Ջհան­գի­րյա­նը չի կա­րող այ­լեւս պաշ­տո­նա­վա­րել: Այո՜, իր նկատ­մամբ քրե­ա­կան հե­տապն­դում պետք է հա­րուց­վի, բայց, կնե­րեք, այս­տեղ էլ ես մի հար­ցադ­րում բարձ­րաց­նեմ` դուք պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, թե ո՞ր իրա­վա­պահ հա­մա­կար­գը քրե­ա­կան հե­տապն­դում կհա­րու­ցի Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նի նկատ­մամբ: Այն իրա­վա­պահ հա­մա­կա՞րգը, որին բա­ռա­ցի ասում է, որ այն երկ­րորդ–երրորդ գոր­ծե­րին «գա­րանտ» է կանգ­նում, որ ըն­թացք չեն ստա­նա: Ինձ մոտ գար­շան­քի զգա­ցում է առա­ջա­ցել այդ ձայ­նագ­րու­թյու­նը լսե­լուց: Ի դեպ, հի­շո՞ւմ եք նախ­ընտ­րա­կան շրջա­նը, ընտ­րու­թյուն­նե­րը, հե­տընտ­րա­կան շրջա­նը, թե ինչ­պես ընտ­րու­թյուն­նե­րից մի քա­նի օր առաջ ձեր­բա­կալ­վում էր Ար­մեն Չար­չյա­նը, եւ որո­շում կա­յաց­նե­լուց դա­տա­վո­րը ժա­մե­րով ան­հե­տա­ցել էր: Կամ նույն ՍԴ–ում քննու­թյունն ար­դյունք չէր տա­լիս, որով­հե­տեւ Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նը խոս­տա­ցել էր` ին­քը գործ ու­ներ անե­լու եւ շատ կոնկ­րետ: Նա­եւ ու­զում եմ դի­մել ԵՄ դես­պան սի­րե­լի տի­կին Անդ­րեա Վիկ­տո­րի­նին եւ ԱՄՆ դես­պան Թրեյ­սի­ին` դուք հաս­կա­նո՞ւմ եք, թե ում հետ եք նստում եւ դա­տա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րից խո­սում: Սա է այ­սօր­վա դա­տա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի երե­սը: Բայց խայ­տա­ռա­կու­թյունն էլ սահ­ման ու­նի` Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նը չի կա­րող այ­լեւս պաշ­տո­նա­վա­րել:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Հաղթանակների սիմվոլներին մերժեցիք, հիմա եկել ումի՞ց եք բողոքում. ՇարմազանովԿարգապահահական պատասխանատվության են ենթարկվել ծառայության առօրյայից լուսանկարներ համացանց ներբեռնած ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողները Սահմանային գոտում տեղաշարժվող քաղաքացիներին խնդրում ենք ըմբռնումով մոտենալ. Պարզաբանում է ՀՀ-ում Ռուսաստանի ԱԴԾ սահմանապահ վարչությունըԵթե այն ժամանակ մեզ յաթաղանի տակ էին տանում թուրքերը, ապա հիմա դա անում են հայկական ազգանուններով կոստյումներով ու փողկապներով մարդիկ. ԱբովյանՓաշինյանի եւ իր խունտայի համար մեկ-երկու զոհը կամ 1500-ն ընդհանրապես նշանակություն չունի. ՎարդանյանՄանրամասներ` Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցիցՊուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացումըՕլիմպիադա․ Կանանց Հայաստանի թիմը պարտվեց ադրբեջանցիներիԲերձորի և Աղավնոյի բնակիչների տարհանման աշխատանքները սկսվել են. Արցախի ՄԻՊ-ը մանրամասներ է հայտնումԳաբրիել Սարգսյանը հաղթեց Մամեդյարովին. Հայաստան-Ադրբեջան՝ 3-1Հանկարծամահ է լինելու, վախճանը մոտ է. ԱՆՈՆՍԵրգիչ Էրիկ Կարապետյանն ամուսնացել էԿյանքին հատուկ հայացքով նայող աղջնակը որոշել է իր ուժերով օգնել 44-օրյա պատերազմի հերոսին, որ վերջինս արագ վերականգնի գլխի շրջանում ստացած վնասվածքները և ամուր կանգնի հողի վրաՀայ-իրանական պետական սահմանի հատվածում ստեղծվել է լարված օպերատիվ իրավիճակ․ Ռուսաստանի ԱԴԾ սահմանապահ վարչությունԿիևը միջուկային ահաբեկչություն է իրականացրել Զապորոժիեի ԱԷԿ-ում․ ՌԴ ՊՆՆոր միջանցքը կանցնի Աղանուսի վարչական տարածքով, Քաշաթաղից ինչ-որ կտոր կմնա՝ միջանցքի տեսքովՀայտնաբերվել է մթերք, որը նվազեցնում է արյան ճնշումը 9 ժամվա ընթացքումԵ՞րբ կհանդիպի Պուտինը Զելենսկիին. Կրեմլը պատասխանել է Էրդողանի առաջարկինՆա կրակ է բորբոքում Ուկրաինայում. Pink Floyd-ի հիմնադիրը Բայդենին անվանել է պատերազմական հանցագործՓաշինյանի հետ շատ կառուցողական հեռախոսազրույց ենք ունեցել. ԷրդողանԼրագրող, ով ունի իր կանոնները, իր չափորոշիչները, ով լսելի է դարձնում այն մարդկանց խնդիրները, որոնք ձայն չունեն հասարակության մեջԵրևանում կինը հայտնել է, որ հարևանուհին ավազակային հարձակմամբ հափշտակել է իր ավելն ու «սավոկը»Ադրբեջանն ասում է՝ գերության մեջ է 38 հայ զինծառայող, մինչդեռ նրանց թվում պետք է լինեն ևս 26-ըՋուրը կարող է նորից թանկանալ․ «Վեոլիա ջուրը» մտադիր է սակագինը վերանայելու հայտով դիմել ՀԾԿՀ-ինՉինաստանը մտահոգ է ԼՂ-ում իրավիճակի սրմամբ. կոչով դիմել է Երևանին ու ԲաքվինՄասնագետը ներկայացրել է երկու մթերք, որոնցից հարկավոր է հրաժարվել 60 տարեկանից հետոՄհեր Սեդրակյանին պատկանող գույքերի վրա կալանք է դրվելՀամախմբում`ընդդեմ կործանման և հանուն դիմակայուն, անվտանգ ու խելացի պետության. Արտակ ԶաքարյանՍննդամթերքի որ տեսակները չի կարելի համադրել ալկոհոլի հետՀայաստանի Բռնցքամարտի երիտասարդական հավաքականը, հարուստ ավարով է վերադարձել ԵրևանՈռնոց չլսեմ․․․Մի ամբողջ իրական պատմություն էսօր դարձավ ոչինչ ու էդ ոչինչը մենք ենք. Եսայան Ելքը մեկն է. համախմբում` ընդդեմ կործանման. Արտակ ԶաքարյանՎրաստանի վարչապետն ասել է՝ ով է 2008-ի պատերազմի «մեղավորը»Լուկաշենկոն դեմ է իր հուշարձանի տեղադրմանըՌուսաստանը Սերբիայում ռազմակայան կտեղակայի 1849 նոր դեպք` մեկ շաբաթում. կորոնավիրուսային հիվանդությունից 2 մարդ է մահացել«Եռաբլուր» տանող ճանապարհահատվածն այսուհետ կլինի լուսավոր. կառուցվել է նոր ցանցՍԻՄ նախագահ Հ. Բաբուխանյանի ելույթը` «Սահմանադրական Իրավունք» Միության ներկայացուցիչների նիստինՏարածաշրջանում վերջին օրերին նկատված լարվածությունը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե որքան փխրուն է գործող հրադադարի ռեժիմը. ՉավուշօղլուՄեղրիում ռուս խաղաղապահները մոդուլային հենակետեր են տեղադրել և սահմանային ծառայություն են իրականացնում. Մեղրիի համայնքապետի պարզաբանումըԵրեւանի քաղաքապետարանը 15 տրոլեյբուս կգնիՇախմատի 44-րդ օլիմպիադա. Հայաստանն այսօր մրցում է Ադրբեջանի հետ«Գոնե նվազագույնն անենք…». Նարինե ՄեհրաբյանՍպանություն Երևանում. 48–ամյա որդին կասկածվում է 74–ամյա հորը սպանելու մեջՀնարավոր կլինի՞ այդ օրերին մի 10 հազար հայ լինի Բերձորում, այդ դեպքում ի՞նչ, պիտի ազերները մտնեն, սպանե՞ն. Հովհաննես ԻշխանյանԻ՞նչ ճակատագիր է սպասվում Բերձորի, Աղավնոյի և Սուսի մշակութային հուշարձաններինԵվրոպայում ռուսական ռազմաբազա կհայտնվիՌԴ ՊՆ-ն հաստատել է, որ Ադրբեջանի զոինուժի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով է վիրավորվել ՀՀ ԶՈւ զինծառայողըԱՄՆ-ն պետք է աշխարհին ցույց տա, որ Ուկրաինայի հարցում «վա բանկ» է գնում. սենատորները Սպիտակ տանը կոչ են արել Ռուսաստանն ահաբեկչական պետություն ճանաչելՄեսսին ժամանել է Բարսելոնա
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ