Փոխարժեք: $ 406.49, 402.22, 6.90
Հայաստանում իրավիճակը ֆորս-մաժորային է և մենք պետք է հույսներս դնենք «սև-կարապների» վրա. Արմեն Աշոտյան Հայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամ Վարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ «Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱ Հավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. Боррель 11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումին Ականի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է Հայաստանին Մեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգը ԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքները Արցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվիՊԱ­ՐՈՒՅՐ ՍԵ­ՎԱ­ԿԻ ԲՐՈՆ­ԶԵ ԿԻ­ՍԱՆԴ­ՐՈՒ ԲԱ­ՑՈՒ­ՄԸ ԵՎ ԷԼԻ ՄԻ ՔԱ­ՆԻ ԱՆԱԿՆ­ԿԱԼ­ՆԵՐ

Մշակութային

 Հու­նի­սի 17–ը հայ ակա­նա­վոր բա­նաս­տեղծ, գիտ­նա­կան, մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ Պա­րույր Սե­ւա­կի հի­շա­տա­կի օրն է: Այս առ­թով «Իրա­վուն­քը» զրու­ցեց բա­նաս­տեղ­ծի թո­ռան՝ «Պա­րույր Սե­ւա­կի տունթան­գա­րան» ՊՈ­ԱԿի տնօ­րեն ՍԵ­ՎԱԿ ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ:

Պա­րոն Ղա­զա­րյան, այ­սօր Պա­րույր Սե­ւա­կի տունթան­գա­րա­նում՝ «Պա­րույր Սե­ւակ. ան­մա­հու­թյան օր» խո­րագ­րով մի­ջո­ցա­ռում է լի­նե­լու, կման­րա­մաս­նե՞ք:

Ավան­դա­բար հու­նի­սի 17–ին տար­վա խո­շո­րա­գույն մի­ջո­ցա­ռումն է լի­նում մեզ մոտ՝ իհար­կե, պայ­մա­նա­վոր­ված նա­եւ եղա­նա­կա­յին հան­գա­մանք­նե­րով, որով­հե­տեւ Սե­ւա­կի ծնուն­դը հուն­վա­րի 24–ին է, եւ այն ավե­լի  հա­մեստ ենք նշում, քա­նի որ այդ օրե­րին եղա­նա­կա­յին պայ­ման­նե­րը թույլ չեն տա­լիս խո­շոր մի­ջո­ցա­ռում­ներ անել: Իսկ հի­շա­տա­կի օրը՝ հու­նի­սի 17–ին, ավե­լի մեծ շու­քով ենք նշում: Ինչ­պես վեր­ջին տա­րի­նե­րին՝ այս ան­գամ էլ մի­ջո­ցա­ռումն ու­նե­նա­լու է մի քա­նի բա­ղադ­րիչ:

Առա­ջի­նը՝ տե­ղի կու­նե­նա Պա­րույր Սե­ւա­կի բրոն­զե կի­սանդ­րու բա­ցու­մը: Հե­ղի­նա­կը կա­նա­դա­հայ քան­դա­կա­գործ Մկրտիչ Տա­րագ­չյանն է, որն ու­նի մեր պատ­մու­թյան եւ մշա­կույ­թի բազ­մա­թիվ գոր­ծիչ­նե­րի շատ հե­տաքր­քիր աշ­խա­տանք­ներ: Պա­րոն Տա­րագ­չյա­նը կա­մո­վին ստանձ­նեց Սե­ւա­կի բրոն­զե կի­սանդ­րու պատ­րաս­տու­մը: Իր մի­ջոց­նե­րի հաշ­վին այն պատ­րաս­տեց եւ Կա­նա­դա­յից տե­ղա­փո­խեց Հա­յաս­տան, ին­չի հա­մար, իհար­կե,  ան­չափ շատ շնոր­հա­կալ ենք նրան:

Երկ­րորդ բա­ղադ­րի­չը՝ թան­գա­րա­նը մաս­նակ­ցել է ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից կազ­մա­կերպ­ված դրա­մաշ­նոր­հա­յին  ծրագ­րին եւ հաղ­թել մշտա­կան ցու­ցադ­րու­թյան ար­դի­ա­կա­նա­ցում ան­վա­նա­կար­գում: Մենք շատ կա­րե­ւո­րում ենք, որ թան­գա­րա­նում հնա­րա­վո­րինս շատ ներգ­րա­վված լի­նեն ժա­մա­նա­կա­կից տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րը, քա­նի որ այ­սօր­վա՝ 21–րդ դա­րի այ­ցե­լուն, մա­նա­վանդ՝ երի­տա­սարդ սե­րուն­դը, ան­պայ­ման թան­գա­րան մտնե­լիս պետք է առնչ­վի ժա­մա­նա­կա­կա­կից տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րի հետ: Եվ որո­շա­կի քայ­լեր այս ուղ­ղու­թյամբ ար­դեն ու­նենք ար­ված: ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան օգ­նու­թյամբ թան­գա­րա­նում տե­ղադ­րել ենք մի մեծ՝ հպազ­գա­յուն (թաչ) էկ­րան, որ­տեղ լու­սան­կար­ներ ու տե­սա­նյու­թեր են տե­ղադր­ված Սե­ւա­կի վե­րա­բե­րյալ: Իսկ այս ան­գամ մեր թան­գա­րա­նի մի պա­տը, որը կազ­մում է Սար­գիս Մու­րա­դյա­նի հայտ­նի որմ­նան­կա­րը, որի կենտ­րո­նա­կան հատ­վա­ծում առան­ձին Պա­րույր Սե­ւակն է պատ­կեր­ված, Առ­լու­պա հա­վել­վա­ծի մի­ջո­ցով այդ հատ­վա­ծը կեն­դա­նաց­րել ենք: Եվ երբ այդ­տեղ պա­հում ենք հե­ռա­խո­սը կամ պլան­շե­տը, պատ­կե­րը կեն­դա­նա­նում է, սկսում է ար­տա­սա­նել  Պա­րույր Սե­ւա­կի «Ապրել» բա­նաս­տեղ­ծու­թյու­նը՝ հենց Սե­ւա­կի ձայ­նով:

Եվ վեր­ջին եր­րորդ բա­ղադ­րի­չը՝ լի­նե­լու է «Արդվին» ազ­գագ­րա­կան եր­գի եւ պա­րի հա­մույ­թի ելույ­թը՝ հիմն­ված թե՛ հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան, թե՛ Կո­մի­տա­սի եր­գե­րի ու կա­տա­րում­նե­րի հի­ման վրա: Այս հա­մույ­թի ելույ­թով կեզ­րա­փակ­վի մեր մի­ջո­ցա­ռու­մը:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Հայաստանում իրավիճակը ֆորս-մաժորային է և մենք պետք է հույսներս դնենք «սև-կարապների» վրա. Արմեն ԱշոտյանՀայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամՎարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ«Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱՀավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. БоррельՄեգան Մարքլը և արքայազն Հարին Netflix-ի հետ խնդիրներ ունեն. Page SixՄխիթարյանը` «Բարսելոնայի» նկատմամբ տարած հաղթանակի մասինՀաջողությամբ ավարտվեց ՀՀ արժեթղթերի շուկայում կորպորատիվ պարտատոմսերի խոշորագույն ծրագիրը Անհիմն շահարկումներ են, թե ՌԴ-ն հրաժարվում է տարածաշրջանից և ՀՀ-ից․ պաշտոնապես և կոշտ եմ արձանագրում. Կոպիրկին (տեսանյութ)11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումինԱկանի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է ՀայաստանինՄեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգըԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներըԱրցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվիՂարաբաղում ապրող հայերը մեր քաղաքացիներն են, ոչ մեկի հետ չենք քննարկելու նրանց ճակատագիրը. Ալիևը շարունակում է սպառնալՍովորելու հիմքով տարկետում ստացածների զորակոչի տարիքը կլինի 28-ը. նախագիծն ընդունվեցՊուտինը հաստատել է 4 շրջանների՝ Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ համաձայնագրերըՎթարի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով չի հարցաքննվել միայն Նիկոլ Փաշինյանը. «Ժողովուրդ»Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլին փրկելու ծրագիր է առաջարկում, որը տապալվեց․ Գեղամ Մանուկյան (տեսանյութ)Հոկտեմբերի 5. Օրվա խորհուրդՓաշինյանը և Էրդողանը հինգշաբթի օրն առաջին անգամ կհանդիպեն ՊրահայումԲայդենի վարկանիշն ընկել է մինչեւ 40 տոկոս. հարցումՊոզներ. Ես տեսել եմ գերեվարված հայերի մահապատժի տեսանյութը, բայց ոչինչ և ոչ ոքի չեմ մեկնաբանում (Video).rusarminfoՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱլլա Պուգաչովայի և Վալերի Մելաձեի երգերը հեռացվել են ռուսական ռադիոկայանների երգացանկիցԱԺ-ն շարունակում է հերթական նիստի աշխատանքը․ քվեարկության են դրվել օրակարգում ընդգրկված 21 հարցերըՆավթի գներն իջնում ենԺամը 09:00-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել․ ՊՆ«Իրավունք». ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետին սահմանը չի հետաքրքրում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Իրավունք». Ինչու խնդալու չէ Հայկ Մարությանի ներկայացումըՌԴ ուժային համակարգում խոշոր կադրային փոփոխություններ են սպասվումԲրիտանական հետախուզությունը տվյալներ է հայտնել Բելգորոդում Ռուսական ուժերի ուժերի խոշոր կենտրոնացման մասին«Ժողովուրդ». ՔՊ-ում տրամադրություններ են փոխվելԴերասան Ռիժի Աշոտ Կարապետյանի սիրտն այլեւս զբաղված է. ով է նաԱռաջին անգամ ցուցադրաբար գործարկվել է ռուսական նորագույն զինատեսակներից մեկըՍարսափելի է, երբ արատսվում է ուժեղ տղամարդը...սպանիչ է ... երբ հայրը գլխիկոր փնտրում է որդուն, սակայն սփոփվում է որդու գրպանից իրեն հասած փոքրիկ մասունքով...«Հրապարակ». Ռուբեն Վարդանյանին ոչ բոլորն են գրկաբաց ընդունելԷրդողանն ու Ալիեւը դեռ «եղբայրնե՞ր» ենՆիկոլը կստորագրի՞, թե՞ «պատահաբար հասկացավ», որ Ալիեւը շատ բան է պահանջում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Հրապարակ». Արցախում բոլորն են եկել այն մտքին, որ ՀՀ իշխանությունները ձեռքերը լվացել են ԱրցախիցԴոնբասի 100-րդ բրիգադը Պեսկիում ոչնչացնում է հակառակորդի զրահատեխնիկան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՌԴ քաղաքների երկնքում լույսի սյուներ. համացանցում խոսում են լազերային զենքի մասին (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ալեն Ղևոնդյան. «Անասունը պայմանագիրը ստորագրեց։ Վերջ»ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ«Վիրավորական է այդ փաստաթղթի համեմատությունը ՀՀ գործող կառավարիչների կողմից խայտառակ պայմաններով բանակցվող և ստորագրման պատրաստվող պայմանագրի հետ». ՀՀ երրորդ նախագահի գրասենյակ Տեղի է ունեցել Միրզոյան-Բլինքեն-Բայրամով հեռախոսազրույցըԻնչ իրավիճակ է սահմանին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 406.49 402.22 6.90