Այս իշխանությունը բերում է մահ. Ռոբերտ Քոչարյան Դանակահարություն Երևանում գործող Հայ-հունական պետական քոլեջում. կա վիրավոր ԱՀ պաշտոնաթող նախագահներ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը եւ ԱՀ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարգանքի տուրք են մատուցել Ստեփանակերտի հուշահամալիրում Ռոբերտ Քոչարյանի, ՀՅԴ–ի եւ «Վերածնվող Հայաստանի» հանրահավաքը՝ Ազատության հրապարակում (ուղիղ) Եղանակը Հայաստանում մայիսի 9-ին Սերժ Սարգսյանի անունից այսօր ծաղկեպսակներ են դրվել «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում և Հաղթանակ զբոսայգում Թող մայիսյան փառահեղ հաղթանակների պատմությունը նոր սխրանք կերտելու հավատ, կամք, արիություն տա մեր ժողովրդին. Սեյրան Օհանյան Մահացել է ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հասմիկ Կիրակոսյանը Կոմիտասի շուկայի դիմաց գազել է այրվել Նոր փոխոստիկանապետ է նշանակվել. ով է նա. Կենսագրական մանրամասներ


«Կալանքի տակ պահել նախագահին` նշանակում է պետական խորհրդանիշի նկատմամբ դրսեւորել անհարգալից վերաբերմունք»

Արխիվ 16-20

Երե­ւա­նի ընդ­հա­նուր իրա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նը` նա­խա­գա­հու­թյամբ դա­տա­վոր Ան­նա Դա­նի­բե­կյա­նի, մեր­ժեց  ՀՀ նախ­կին չորս վար­չա­պետ­նե­րի անձ­նա­կան երաշ­խա­վո­րու­թյամբ ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի խա­փան­ման մի­ջոց կա­լան­քը փո­խել: Հա­ջորդ դա­տա­կան նիս­տը կկա­յա­նա մա­յի­սի 19-ին: Ընդ որում՝ դա­տա­րա­նում նախ­կին վար­չա­պե­տե­րին ան­գամ ար­տա­հայտն­վե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն չըն­ձեռ­վեց: ՀՀ նախ­կին վար­չա­պետ ԽՈՍ­ՐՈՎ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆՆ ան­գամ դի­մեց դա­տա­րա­նին՝ ելույ­թի հնա­րա­վո­րու­թյուն տա­լու հա­մար, բայց ապար­դյուն: Իսկ թե ի՞նչ էր նա ցան­կա­նում ասել դա­տա­րա­նում, «Իրա­վուն­քը» պար­զեց հենց Խ© Հա­րու­թյու­նյա­նից:

Այն, ինչ դա­տա­րա­նում ու­զում էի ասել՝ որե­ւէ նոր բան, քան այն, ինչ հրա­պա­րա­կավ տար­բեր առիթ­նե­րով հնչեց­րել եմ, չէր լի­նե­լու: Առա­ջի­նը պետք է ասեի, որ խո­րա­պես հա­մոզ­ված եմ՝ նա­խա­գահ Քո­չա­րյա­նի հան­դեպ խա­փան­ման մի­ջոց կա­լան­քը կի­րա­ռե­լը իրա­վա­կան առու­մով ան­հիմն է, որով­հե­տեւ նա այս ամ­բողջ ըն­թաց­քում պարզ ապա­ցու­ցել է, որ ո՛չ ար­դա­րա­դա­տու­թյա­նը խո­չըն­դո­տե­լու մտադ­րու­թյուն ու­նի, ո՛չ խու­սա­փե­լու: Եվ սա իմ կար­ծի­քը չէ, այլ այս գոր­ծոնն ըն­դու­նել է նա­եւ ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զը, ին­չը կոնկ­րետ փաստ է: Լրագ­րո­ղի հար­ցադր­մա­նը, թե ու­նի՞ որե­ւէ փաստ, ին­չը հիմք է տա­լիս են­թադ­րե­լու, որ Քո­չա­րյանն ազա­տու­թյան մեջ կա­րող է կա՛մ խու­սա­փել, կա՛մ խո­չըն­դո­տել, ասաց՝ ոչ, չու­նենք այդ­պի­սի փաստ, բայց մենք են­թադ­րում ենք, որ եթե լի­նի ազա­տու­թյան մեջ, ապա կա­րող է խո­չըն­դոտ­ներ լի­նեն: Կնե­րեք, բայց են­թադ­րու­թյան հի­ման վրա իրա­վուն­քի նոր­մը չի կի­րառ­վում, այդ­պես չի կա­րե­լի անել: Եվ երկ­րորդ՝ կան պե­տա­կա­նա­շի­նու­թյան հետ կապ­ված խնդիր­ներ, քա­նի որ ՀՀ նա­խա­գա­հը մի­այն պաշ­տո­նյա չէ, այլ՝ մեր պե­տու­թյան խորհր­դա­նիշ­նե­րից մեկն է: Միջ­պե­տա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում մեր պե­տու­թյան ղե­կա­վա­րին դի­մում են «Ձերդ գե­րա­զան­ցու­թյուն, պա­րոն նա­խա­գահ», սա ձե­ւա­կան դի­մե­լա­ձեւ չէ, դա­րե­րի խոր­քից եկող լոկ դի­վա­նա­գի­տա­կան էտի­կետ չէ, այլ դրա­նով տվյալ ըն­դու­նող կող­մը՝ ի դեմ նա­խա­գա­հի, իր հար­գան­քի տուրքն է մա­տու­ցում այդ պե­տու­թյանն  ու ժո­ղովր­դին, որին նա ներ­կա­յաց­նում է: Վեր­ջի­վեր­ջո, նա­խա­գա­հը խորհր­դա­նիշ է, ու պա­տա­հա­բար չէ Սահ­մա­նադ­րու­թյան մեջ գրված, որ նա­խա­գա­հը պե­տու­թյան գլուխն է եւ ներ­կա­յաց­նում է պե­տու­թյունն ու ժո­ղովր­դին: Հե­տե­ւա­բար, իմ խո­րին հա­մոզ­մամբ, առա­վել եւս որ որե­ւէ իրա­վա­կան խո­չըն­դոտ խա­փան­ման մի­ջո­ցը փո­խե­լու չկար: Կա­լան­քի տակ պա­հել նա­խա­գա­հին նշա­նա­կում է, ըստ էու­թյան, մե­զա­նում պե­տա­կան խորհր­դա­նի­շի նկատ­մամբ  դրսե­ւո­րել ան­հար­գա­լից վե­րա­բեր­մունք կամ առն­վազն սեր­մա­նել, նպաս­տել նման վե­րա­բեր­մուն­քի: Ի դեպ, իմ երաշ­խա­վոր­ման դիր­քո­րո­շու­մը կլի­ներ այս­պի­սին՝ ան­կախ նրա­նից, թե որ նա­խա­գա­հը կլի­ներ այն­տեղ նստած, որով­հե­տեւ խոս­քը ինս­տի­տու­տի մա­սին է: Սա էի ու­զում, որ հենց դա­տա­կան նիս­տի ժա­մա­նակ ար­ձա­նագր­վեր՝ որ­պես մո­տե­ցում: Ցա­վոք, այդ հնա­րա­վո­րու­թյու­նը չտվե­ցին, ափ­սո­սում եմ, բայց ու­նենք այն, ինչ ու­նենք:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Այս իշխանությունը բերում է մահ. Ռոբերտ ՔոչարյանԴանակահարություն Երևանում գործող Հայ-հունական պետական քոլեջում. կա վիրավոր ԱՀ պաշտոնաթող նախագահներ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը եւ ԱՀ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարգանքի տուրք են մատուցել Ստեփանակերտի հուշահամալիրումՌոբերտ Քոչարյանի, ՀՅԴ–ի եւ «Վերածնվող Հայաստանի» հանրահավաքը՝ Ազատության հրապարակում (ուղիղ)Եղանակը Հայաստանում մայիսի 9-ինՍերժ Սարգսյանի անունից այսօր ծաղկեպսակներ են դրվել «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում և Հաղթանակ զբոսայգումԹող մայիսյան փառահեղ հաղթանակների պատմությունը նոր սխրանք կերտելու հավատ, կամք, արիություն տա մեր ժողովրդին. Սեյրան ՕհանյանՄահացել է ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հասմիկ ԿիրակոսյանըԿոմիտասի շուկայի դիմաց գազել է այրվելՆոր փոխոստիկանապետ է նշանակվել. ով է նա. Կենսագրական մանրամասներՀաղթանակին պետք է տեր կանգնել, այլապես ուրիշը կգա եւ տեր կկանգնի. ԲաբուխանյանՈ՞վ է Նիկոլ Փաշինյանի պապըԱրոնյանն ԱՄՆ կտեղափոխվի օգոստոսինՆոր հաղթանակները` ընդամենը ժամանակի հարց ենՄայիսի 9-ի առթիվ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Վլադիմիր Պուտինին և Միխայիլ ՄիշուստինինՀայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 178 նոր դեպք, մահացել է 10 մարդԱյսօր մենք հիշում ենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել հայկական հինավուրց քաղաքի ազատագրման համար. ՓաշինյանՀՀ մարմնամարզիկները «Քութաիսիի Գավաթ - Մեր Ապագա Օլիմպիականները» միջազգային մրցաշարից մեդալների հարուստ ավարով են վերադառնում տուն«Տարե՛ք էս աղջկան». Նիկոլ Փաշինյանը ախրանիկին հրահանգեց հեռացնել իրեն «Ի՞նչ խղճով եք Եռաբլուր գալիս» հարցը տված լրագրողին (Video)ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը Հաղթանակի և խաղաղության տոնի առթիվՇՆՈՐՀԱՎՈ՛Ր ՄԵԾ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ՕՐԸ. ՍԵՐԳԵՅ ԿՈՊԻՐԿԻՆ «ԵՍ ԻՍԿԱՊԵՍ ՄԵԾ ՏԵՂ ՈՒՆԵՄ ՀՊԱՐՏԱՆԱԼՈՒ ԻՄ ՊԱՊԵՐՈՎ».ՀԱՅԿ ԲԱԲՈՒԽԱՆՅԱՆԸՏԵՆՑ ԷԼ ՉՀԱՍԿԱՑԱ, ԹԵ ԲԱՅՐԱՔԹԱՐՆ ԻՆՉԻ Ա ԱՄԵՆ ԳՆՈՎ ՍՈՂՈՍԿՈՒՄ ԵՌԱԲԼՈՒՐ. ԳԵՎՈՐԳ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ «Ռոսկոսմոս»-ի և «ՆԱՍԱ»-ի տիեզերագնացները Հաղթանակի տոնի առթիվ շնորհավորել են Երկրի բնակիչներինՆիկոլ Փաշինյանը հարյուրավոր ախրանիկների ուղեկցությամբ գնացել է Եռաբլուր. տեսախցիկների առջև ծնկում է զոհերի շիրիմների մոտ Դարակազմիկ հաղթանակները խորհրդանշում են ազգի տոկունությունը, խիզախությունը, անկոտրում հավատքն ու հայրենասիրությունը, թերևս սա է մայիսյան եռատոնի ամենակարևոր ուղերձը․ Արցախի ԱԳՆ հայտարարությունը Կորոնավիրուսի դեմ մեկ բաղադրիչ ունեցող «Սպուտնիկ Լայթ» պատվաստանյութը գրանցել են ՌուսաստանումՊետական համակարգի աշխատակիցներին սպառնացել են հետապնդումներով և աշխատանքից ազատելով. ԱՀ պատգամավորը ահազանգում էԵրբ գյուղ հասանք, Ստեփանակերտից արդեն լուրը հասել էր, որ Հայոց բերդաքաղաքն ազատագրված է...  Երթ-միջոցառում, որի արդյունքում ակնկալվում է ստանալ աննախադեպ մեծ չափերի Հայոց եռագույնըՓաշինյանն այսօր մեկնում է Գեղարքունիք. Mediaport-ի տրամադրության տակ է հայտնվել այցի գրաֆիկը.MediaportԱնգելա Մերկել. Մենք պարտավոր ենք պահել նացիզմի ժամանակ զոհվածների հիշատակըՄի օր ես կպատմեմ, թե Շուշիի օպերացիայի կեսից ով է փախել հրամանատարական կետից ու ով է կապվել նրա հետ ռացիայով ու ասել՝ «վե՛ր ընկի տեղդ».Էլբակեան ԷդգարՍԿԱՆԴԱԼԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ռուբեն Վարդազարյանը փորձել է ճնշում գործադրել դատավոր Բեկթաշյանի նկատմամբՓաշինյանը Եռաբլուրում է. ոստիկանները, անվտանգության աշխատակիցներն ու սպորտային հագուստով մարդիկ խոչընդոտում են Tert.am-ի և News.am–ի աշխատանքը (տեսանյութ)Մենակ Կապիտուլյանտ վիժվածքը Շուշին հանձնելուց հետո կարար Շուշիի ազատագրման օրը Շուշին ազատագրողին իր արյունոտ ձեռքերով մեդալ տար.Նարեկ Սամսոնյան2018 թվականից հետո, մեծ թվով զինվորականներ, ովքեր բանակաշինության ամենատարբեր փուլերում գործելու, ծառայելու, մեծ արդյունավետություն ունեին՝ հերթով շարքից հանվեցին.Տիգրան ԱբրահամյանՄայիսի 9-ը մեզ համար միշտ լինելու է ոգեշնչման աղբյուր և վկայություն, որ մեր հաղթանակներն ու ձեռքբերումները հնարավոր է կերտել համազգային միասնականության անպարտ ուժով․ Գարեգին Բ Օրվա հանդիպումների անոնսՇաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ մայիսի 10-ից 16-ըՀաղթանակը տրվում է արժանիներին, որոնք ամենալավը գիտեն խաղաղության գինը. Սերժ ՍարգսյանՄայրաքաղաքում և մարզերում էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ են լինելուՀՀ ԱՆ-ը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում չի օգտագործել դեղամիջոց, որը նվազեցնում է մահացությունը․ Փաստահավաք խումբԱրմեն Մելիքյանը,Կարեն Ասլանյանն ու Հայկ Մնացականյանը Տոկիոյի օլիմպիադային մասնակցելու ուղեգիր նվաճեցին Վահագն Վերմիշյանը դատի է տվել ՓաշինյանինՆախագահը դիմել է ՍԴՄալիշևան պատմել է, թե ինչպիսին կլինի սեքսը 10 տարի անց«Իրավունքի» լուրը հաստատվեց, Կամո Ցուցուլյանը նշանակվեց փոխոստիկանապետԻշխանափոխությունից հետո ԱԱԾ գեներալին ասել էին, որ դիմում գրի ու թոշակի գնա. Տիգրան ԱբրահամյանՀայկ Մնացականյանը 3:2 հաշվով հաղթեց թուրք ըմբիշին և դուրս եկավ եզրափակիչ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ